Kniha ATLAS EUROREGIONU ELBE/LABE

 

Zdeněk KUČERA & Tomáš KRYL

 
 

Zrozena z pramenů krkonošských hor stéká řeka Labe po jejích svazích, aby svými vodami zavlažila úrodnou krajinu Polabské nížiny a pak se zakousla do horských masivů Českého středohoří a Krušných hor, za nimiž se Labská kotlina rozšiřuje a řeka se může volně podle svých potřeb rozprostřít pro svou další pohodlnou pouť Severoněmeckou nížinou.

Na počátku v Krkonoších to ještě byla nesmělá horská bystřina, která však postupně nabírala na síle a šířce například díky Orlici, Jizeře a Vltavě, aby pak dále pohltila ještě Černý Halštrov, Muldu, Sálu, Havolu, Jesnu nebo svou skoro jmenovkyni řeku Elde. Ve svém ústí do Severního moře u přístavu Cuxhaven má tento původně „krkonošský potůček“ už šířku přes 17 kilometrů a ohromující průtok 870 m3 za sekundu. 

Na mapách jsou řeky vlastně nejprve jako takové nenápadné modré nitě, které se různě spojují a vytváří prazvláštní předivo, jež přitahovalo člověka od počátku jeho existence.

Zakládal zde města, která nám mohou připadat jako korálky na modré šňůře; často přímo perly, nebo dokonce drahokamy.

Na Labi se takových drahých kamenů blyští spousta. Mimo jiných např. Hradec Králové, Pardubice, Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Bad Schandau, Pirna, Dresden, Meissen, Riesa, Torgau, Wittenberg, Desau, Magdeburg nebo Hamburg.

Jejich spojnice je dlouhá úctyhodných zhruba 1165 km. Poznejte ji v této knize skrz fascinující historické mapy pánů Ortelia, Jaegera, Aretina, Müllera, de Jodeho, Seuttera a mnohých dalších.