O MNĚ

 
HUMANITAS et HUMILITAS
 

 

 

Jako průvodce nabízím výbornou znalost (českého) jazyka, výborné vyjadřovací schopnosti, hluboký zájem o české a evropské dějiny a jejich souvislosti, o pomocné historické vědy jako je heraldika a vexilologie, o církevní dějiny, architekturu, urbanismus a dějiny umění.

 

Samozřejmostí je reprezentativní vystupování, výborné komunikační schopnosti, schopnost zaujmout výkladem a vtáhnout „do děje“ všechny věkové kategorie, empatie, asertivita, orientační smysl, aktivní zájem o společenské dění doma i ve světě.

 

Jsem držitelem živnostenského oprávnění v oblasti průvodcovské činnosti, majitelem Osvědčení o získání profesní kvalifikace průvodce cestovního ruchu 

(PK 65-021-N), Osvědčeni o získání profesní kvalifikace průvodce Prahou (PK 65-028-N), státních autorizací pro provázení v Itálii, Rakousku, Maďarsku a Litvě, licence průvodce Židovského muzea v Praze a certifikovaným členem Asociace průvodců České republiky (místopředseda APČR). 

Mohu nabídnout několikaletou praxi, zkušenosti a široké portfolio aktuálně zvládnutých destinací, které čítá přes 300 evropských měst v zemích jako např. Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Velká Británie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Česká republika. V mnohých městech přitom nabízím i škálu dílčích tematických prohlídek.

(Počet destinací se stále rozšiřuje. V podstatě jsem, bez újmy na kvalitě, schopný provázet v jakékoliv dosud osobně nenavštívené lokalitě.)

 

Speciální kapitolou v mé nabídce je Olomouc. Studiu jejích dějin se jako zanícený patriot
věnuji v různých směrech zaměření již přes 35 let.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.