PŘEDNÁŠKY

 


* Nabídka přednáškové činnosti pro:

- školy (nejen cestovního ruchu) 

- zájmové skupiny a organizace

- kluby

- knihovny

- firmy (např. team building)

 
 

Témata:

- cestovatelské destinace

- kariéra v cestovním ruchu

- evropská města a kulturní dědictví

- Olomouc

- česká, moravská a slezská města

- heraldika