Kniha HISTORICKÝ ATLAS OLOMOUCKA 

 

 
Knižní trh v této době obohatila unikátní publikace, 
na níž jsem se autorsky spolupodílel.
Jmenuje se 
Historický atlas Olomoucka, Olomoucko na starých mapách“ 
a vydalo ji Statutární město Olomouc. 
 
 
Olomouc, jako město se slavnou a bohatou minulostí, je v ní představeno skrz historickou kartografii. V souvislostech a s nadhledem, který může poskytnout jen mapa, ukazuje kniha věci ztracené a zaniklé a vypichuje to, co není v obecném povědomí nebo bylo skoro zapomenuto. Ukazuje zajímavosti, skryté poklady a připomíná, na co můžeme být jako Olomoučané hrdí. 
 
 
Publikace prezentuje mapy Evropy, aby podtrhla význam Moravy a Olomouce v širším měřítku jako významný evropský geograficko-politický bod. V rámci pevných vazeb jak Přemyslovců, tak Habsburků na Olomouc připomíná zdejší výměnu na rakouském trůně 1848, nebo Olomoucké punktace 1850, a mimo jiných zmiňuje i tzv. saskou konferenci nebo svatbu polského krále Sigmunda II. Augusta. 
 
 
Mapové podklady poskytl Státní okresní archiv Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupství olomoucké, Moravské zemské muzeum, Expozice historické letiště Olomouc a také soukromí sběratelé, díky nimž se do knihy dostala celá řada unikátů, které dosud nebyly publikovány. 
 
Najdete zde staré mapy zemí Koruny české, mapy Moravy, výstupy vojenského mapování, mapové miniatury, poštovní a cestovní mapy, samozřejmě plány historické Olomouce, ovšem i plány olomouckých památek včetně nerealizovaných návrhů jejich rekonstrukcí.
Město je v publikaci řadou vzácných fortifikačních plánů prezentováno také jako důležitá vojenská základna, coby sídlo mocné a bohaté diecéze, stejně jako hodnotná pokladnice architektury s puncem druhé největší městské památkové rezervace v Česku. 
Speciální prostor je věnovaný i vývoji městského znaku včetně prezentování jeho ideální podoby ve formě velkého znaku Olomouce s heraldickými hodnostními odznaky. 
 
 

Výsledkem práce autorského kolektivu, který cca 180 map a plánů doplnil o zajímavé popisy a historické texty, zasazující skutečnosti a události do přehledného kontextu, je dvě stě stran formátu 30 * 37,5 cm, tedy největšího, jaký lze u nás v pevných deskách vytisknout.

Jedinečnou publikaci „Historický atlas Olomoucka, Olomoucko na starých mapách“ získáte v informačním centru v podloubí radnice 

za bezkonkurenční cenu šesti set padesáti korun.

 

 

 
Najdete zde staré mapy zemí Koruny české, mapy Moravy, výstupy vojenského mapování, mapové miniatury, poštovní a cestovní mapy, samozřejmě plány historické Olomouce, ovšem i plány olomouckých památek včetně nerealizovaných návrhů jejich rekonstrukcí.
Město je v publikaci řadou vzácných fortifikačních plánů prezentováno také jako důležitá vojenská základna, coby sídlo mocné a bohaté diecéze, stejně jako hodnotná pokladnice architektury s puncem druhé největší městské památkové rezervace v Česku. 
Speciální prostor je věnovaný i vývoji městského znaku včetně prezentování jeho ideální podoby ve formě velkého znaku Olomouce s heraldickými hodnostními odznaky.