DESTINACE OLOMOUC

Nabídka především pro individuální turisty, školy, firmy a kongresové delegace.

 

 

Olomouc mezi 10 skrytými poklady Evropy podle Lonely Planet!

Olomouc je nejkrásnějším městem ČR podle čtenářů iHNed.cz!

Olomouc v Top 10 evropských turistických destinací roku 2013 podle Lonely Planet!

Olomouc jako No. 1 evropských skrytých destinací roku 2014 podle Lonely Planet

 

 

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH:

OLOMOUC - KRÁLOVSKÉ HLAVNÍ MĚSTO MORAVY

Patnáct století města, které hrálo významnou úlohu v české a moravské historii

 

Seznamte se s významným střediskem Velkomoravského impéria, sídlením městem údělných přemyslovských knížat, církevní metropolí Moravy, stejně jako s jejím bývalým hlavním městem, nedobytnou habsburskou pevností a druhou největší městskou památkovou rezervací České republiky.

Nechte si ukázat pestrou mozaiku architektury od románského stylu po modernu a nechte si k tomu vyprávět příběhy domů, paláců, chrámů fontán a sloupů, ovšem především významných osobností, mezi které patří kníže Břetislav I., králové Václav III., Vratislav I. a Matyáš Korvín, vojevůdcové Albrecht z Valdštejna a Josef Václav hrabě Radecký z Radče, biskupové Jindřich Zdík a František z Dietrichsteina, jazykovědec Josef Dobrovský, mučedník Jan Sarkander, malíř Gustav Klimt nebo kněží Bohuslav Balbín, Johann Gregor Mendel, Prokop Diviš a další…

 

 

 

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY:

OLOMOUC V BĚHU STALETÍ

Praktický doplněk pro rozšíření výuky dějepisu, dějin umění a architektury

 

SPECIÁLNÍ CENOVĚ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO ŠKOLY!

Podrobnosti ZDE.

 

 
 
 

TEMATICKÉ OKRUHY:

OLOMOUC - JEVIŠTĚ STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJIN

Dotkněte se míst, na kterých se psala nejen domácí, ale i evropská historie!

 

Jak se v Olomouci hrálo Vídeň v Sedmileté válce.

Jak se v Olomouci podruhé narodil Wolfgang Amadeus Mozart.

Jak Olomouc sehrála hlavní roli v dramatu revoluce 1848 a na sedm měsíců se stala sídelním městem císařského domu.

Jak v Olomouci vznikla personální unie Zemí koruny české a Uherského království.

Jak v Olomouci Rakousko uzavřelo mír s Pruskem.

Jak Olomouc hostila konference evropských panovníků.

Jak z Olomouce papež pokatoličťoval severní Evropu.

Jak díky Olomouci Jan III. Sobieski zachránil Vídeň a střední Evropu před Turky…

 
 
 
 
OLOMOUC C. a K. PEVNOSTNÍ

 

Císařsko-královská pevnost Olomouc - perla pevnostní architektury 18. století; symbol moci, symbol síly a vyspělosti vojenského stavitelství, ale také symbol zastavení rozvoje města. Pevnost v 18. století nezbytná, v 19. století nenáviděná, s obrovskou radostí bouraná, dnes znovu "objevovaná" jako důležitý prvek ve vývoji města a zároveň atraktivní turistické lákadlo...

Zjistěte, jak jsou s olomouckou pevností spjati protišvédský obránce Brna Jean-Louis Raduit de Souches, vojenský inženýr Pierre Philippe Bechade de Rochepin, pruský král Friedrich II., královna Marie Terezie nebo její vnuk císař František II.

Objevte pevnostní objekty dochované, zaniklé, zapomenuté nebo jen našim očím rafinované skryté.

 

 

SLAVNÉ VILY OLOMOUCE

„Moderní“ architektura Olomouce v retrospektivě jednoho století.

 

Přelom 19. a 20. století - poslední slavné období architektury a doba, kdy urbanismus nebyl, na rozdíl ode dneška, mrtvým pojmem. Zlatá doba, jejíž linky v Olomouci narýsoval slavný Camillo Sitte.

Pompa rodící se buržoazie, významní architekti, slavné rodiny a jejich rezidenční sídla vyrůstající za právě zbouranými hradbami zrušené olomoucké pevnosti. 

 

 

SLAVNÍ OLOMOUČANÉ V PÁNU

Netradiční procházka po olomouckém ústředním hřbitově.

 

Olomoučtí významní podnikatelé, umělci, mecenáši, politici, herci, národní buditelé, vysocí církevní hodnostáři.

Jména jako Ander, Vejdovský, Promberger, Dejmal, Nešvera, Primavesi….

Pietní místa různých konfesí, funerální architektura a umění renomovaných umělců evropského formátu.

Oživte si vzpomínky na velká jména, jejichž odkaz je stále s námi. 

 

 

OLOMOUC ARCIBISKUPSKÁ

1000 let duchovní metropole Moravy

 

Fenomén moci a vlády olomouckých biskupů a arcibiskupů jako církevních a světských knížat, kancléřů českých králů a rádců římských císařů.

Osudy duchovních vládců Moravy, jejich odkaz, stavby, paláce, chrámy, které po sobě zanechali, jedinečné umělecká předměty a díla, která pořídili a zaplatili.

Rituály voleb a intronizací, dědictví, světci, privilegia, obřady, zvyky a tradice nejstarší diecéze na území České republiky s výjimečným postavením v rámci celé střední Evropy.

 

 

ZANIKLÁ OLOMOUC

Stavby, které už nestojí, nebo stojí a přesto nepoznáte, k čemu a komu sloužily. 

 

Ponořte se do tajů zaniklé Olomouce. 

Objevte místa, která navždy zmizela v propasti času, ale i objekty, které přečkaly do dnešních dnů, a i když kolem nich třeba denně chodíte, netušíte, jakému účely původně sloužily.

Nechte si ukázat např. kostel sv. Jakuba, zaniklou městskou vodárnu, Fischplatz, fojtství, banku Primavesi, zrušené kláštery na Předhradí nebo slavnou olomouckou mincovnu.

 

 

OLOMOUCKÁ NEJ 

Guinessovy rekordy zná leckdo. Znáte ale rekordy olomoucké?

 

Víte kde hledat nejužší dům, největší domovní znamení, nejstarší náhrobek nebo nejstarší kino? Víte, co je nejstarší instituce v ČR, kde se narodil nejvýznamnější z Olomouce pocházející politik, nebo kdo se skrývá za označením nejrychlejší žena města?

Pokud ne, v žádném případě si nenechte ujít tuto „nejoriginálnější" prohlídku.

 

 

OLOMOUCKÉ LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ ZNAMENÍ

I příběhy, které se nestaly, mají své kouzlo.

 

Zjistěte, odkud do Olomouc připlula zlatá štika, kde vyvěrá pramen živé vody, jak dopadl autor orloje, proč se ve městě zvoní poledne v 11 hodin, kde se zjevila Panna Maria nebo kde v Olomouci můžete narazit na vodníky. Dozvíte se i to, kde se říkalo U Sedmi bomb, U Velkého Herrgotta, U Zvonu nebo U Kazatelny a také kde se nachází největší domovní znamení, nebo unikátní domovní znamení zdvojené.

 

  17. března 2019

OLOMOUCKÉ LEGENDY, POVĚSTI

A DOMOVNÍ ZNAMENÍ
- repríza -

09:30 Horní náměstí, Caesarova kašna
Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz
Přihláška je automaticky považována za přijatou a platnou. 
Reagováno na ni bude pouze v případě překročení kapacity a odmítnutí přihlášky.
 

 

OLOMOUCKÉ PARKY

* 1867 - 2017 * 150 let od odbnovení městských parků

 

Přenesme se do doby, kdy byly parky oblíbeným místem korzování olomouckých měšťanů.

Co se v parcích nachází nebo nacházelo, co je z nich vidět: slavné stavby a objekty, významní architekti, umělci, sochaři a také mecenáši, kteří se o založení parků a jejich rozvoj zasloužili.

Připomeňme si tradici mezinárodních květinových výstav, zapátrejme po tom, co se nám skrývá pod nohama, představme si poklady flóry a fauny.

 
 

CTIHODNÍ OBČANÉ MĚSTA OLOMOUCE

Významní rodáci a osobnosti, jejichž život je  s Olomoucí pevně svázán.

 

Odhalte, kde se narodil slavný hollywoodský režisér a kultovní osoba hororu Edgar Ulmer, seznamte se s pohnutým příběhem dlouhého života "nejdražší" Olomoučanky Mädy Primavesi, objevte rodný dům pána, bez jehož objevu červeného fosforu bychom si dnes nemohli škrtnou zápalkou, vypravete se na místo, kde tvořili svá UNESCem oceněná díla sochaři Václav Render a Ondřej Zahner a zjistěte také, kteří významní Přemyslovci se narodili na Olomouckém hradě. 

 

 

OLOMOUCÍ PO STOPÁCH HABSBURKŮ

U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františtiška Josefa I.

 

Zjistíte, která místa v Olomouci jsou s Františkem Josefem přímo spojená. 

Dozvíte se, kde můžete narazit na habsburské symboly, podobizny a jména, které stavby a instituce v Olomouci Habsburkové jako mecenáši iniciovali a finančně podpořili, nebo kde měli dvorní lékárnu.

Odhalíme, kolik příslušníků rodu zastávalo úřad olomouckého biskupa, kde všude bývala Jejich Veličenstva v hanácké metropoli ubytována nebo i to, kde se u nás konaly habsburské svatby a pohřby.

 

 

OLOMOUC ŘÍMSKÁ 

Senatus Populusque Olomucensis

 

Mille viae ducunt hominem per saecula Roman – Všechny cesty vedou do Říma, říká jedno staré přísloví. Na Moravě zase platí, že všechny cesty vedou do Olomouce, která bývá s Věčným městem srovnávána. A není se čemu divit. I tady pochodovaly legie římských vojáků, můžeme tu narazit na Gaia Julia Caesara a římské imperátory nebo vidět Andělský hrad.

Nechte si ukázat Esquilinský pahorek, místa, kde můžete v Olomouci narazit na papeže nebo na architekturu a umělecká díla, která jsou kopiemi slavných římských staveb nebo aspoň inspirována takovými velikány, jakými byli Gian Lorenzo Bernini nebo Francesco Borromini. 


 

 

OLOMOUC HUDEBNÍ 

Skryté tóny zvučného města

 

Zaposlouchejte se do tónů hudební Olomouce.

Uslyšíte mezi nimi třeba melodie zde složené Mozartovy 6. symfonie, Beethovenovy Missy solemnis nebo jen zvuky vyhrávání věžních trubačů.

Pojďte se vypravit po stopách olomouckých pobytů Gustava Mahlera, Antonína Dvořáka a Johanna Strausse. Zjistěte, kde se nacházejí nejstarší varhany ve městě, kde největší, spatřete na vlastní oči nejstarší zvon v Česku, seznamte se se slavnou hudební tradicí na dvoře olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů a odhalte také, kde se narodil slavný rakouský operetní skladatel Leo Fall.

 

 

OLOMOUC HŘÍCHU, ZLOČINU A NEŘESTI

Výprava do světa, do nějž se slušný člověk neodvažuje běžně vstoupit...

 

Běhny, cejchování, cely, cizoložství, coury, čarodějnictví, děvky, drcení lebky, hambince, hladomorny, hodinové hotely, holomci, hrdelní tresty , inkvizice, jedy, justice, kacířství, kamenování, kati, klece hanby , kobky, krádeže, kriminály, kuplířství, kurvy, lámání kolem, lehké děvy, loupeže, mordy, mučírny, natahování na skřipec , nevěstince, oběšení, palečnice, podvody, pohřbívání za živa, popravy, pranýře, prostitutky, pytláctví, rozsudky, rychtáři, řezání nosu a uší, sekání prstů a rukou , skřipce, smilstva, smírčí kříže , sodomie, soudy, spravedlnost, stětí, šatlavy, šibenice, šlapky, temnice, tortura, trestní a útrpné právo, vězení, vraždy, vsazení do klády , vyříznutí jazyka , vytrhávání masa za živa, zastřelení, zatčení , zazdívání za živa, zločiny, zpronevěry, žaláře…

…o tom všem v Olomouci od nejstarších časů po současnost.

 
 
 

OLOMOUCKÉ O8MIČKY 

08, 18,  38, 48, 68...

 

Roky, kdy se lámala historie, roky, kdy se psaly dějiny. Velká národní výročí, hýbající a otřásající celým národem, i lokální jubilea.

Magická síla čísla 8, naležato symbolu nekonečna, symbolu nekonečných bouřlivých proměn českého národa v Čechách na Moravě i ve Slezsku. 08, 18,  38, 48, 68… 

Založení kláštera Hradisko, obnovení olomouckého orloje, pruské obléhání města, zřízení moravských zemských desek, olomoučtí biskupové knížaty Svaté říše římské, svatba Marie Přemyslovny s Leopoldem Babenberským: 1898, 1078, 1588, 1348, 1138, 1758 - Uměli byste je správně přiřadit?

 

 

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ 

170 let od návratů židů do města. 1849-2019

 

Seznamte se s historií nejstarší židovské komunity na Moravě a dnes třetí největší v České republice.

Nechte se ohromit pompou nejhonosnějších olomouckých vil druhé půle 19. století, odhalte odkaz architektů a stavebníků Jakoba Gartnera a Moritze Fischera, nebo si nechte vyprávět ságu dynastií kapitánů olomouckého průmyslu z rodů Heikornů, Briessů, Zweigů, Hamburgerů a dalších.

Vydejte se po stopách zmizelých sousedů, židovského osídlení, synagog, posvátných míst a hřbitovů.

Seznamte se s osudy místního hebrejského obyvatelstva, spojenými s perzekucemi, vyháněním a nakonec s transporty za holocaustu.

Mimo židovských zvyků, tradic a rituálů připomene také významná jména rabína Bertholda Oppenheima, hudebních skladatelů Leo Falla a Gustava Mahlera, lékaře Sigmunda Freuda, spisovatele Karla Poláčka, nebo "deníkáře" Otty Wolfa.

 

 

OLOMOUC SOCIALISTICKÁ

Od Vítězného února k sametovému Listopadu 

 

Připomeňte si 41 roků rudé totality.

Jak jsme se „Sovětským svazem na věčné časy“ budovali socialismus.

Jak jsme přejmenovali ulice, jak a za kolik jsme nakupovali, jak jsme provedli měnovou reformu, nebo jak jsme žili s okupační armádou a StB.

Každodenní příběhy lidí za železnou oponou a ostnatým drátem.

Fenomény prvomájových průvodů, spartakiád, pionýru, agitačních středisek a brigád socialistické práce nebo výjezdních doložek a devizových příslibů.

 

  6. řijna 2019

OLOMOUC SOCIALISTICKÁ

- premiéra -

13:00 třída 17. listopadu 8 před Právnickou fakultou UP
Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz
Přihláška je automaticky považována za přijatou a platnou. 
Reagováno na ni bude pouze v případě překročení kapacity a odmítnutí přihlášky.
 

...příběhy v souvislostech.

Odhalte, kde se narodil slavný hollywoodský režisér a kultovní osoba hororu Edgar Ulmer, seznamte se s pohnutým příběhem dlouhého života „nejdražší“ Olomoučanky Mädy Primavesi, objevte rodný dům pána, bez jehož objevu červeného fosforu bychom si dnes nemohli škrtnout zápalkou,
vypravte se na místo, kde tvořili svá UNESCem oceněná díla sochaři Václav Render a Ondřej Zahner a zjistěte také, kteří významní Přemyslovci se narodili na Olomoucké hradě.