DESTINACE OLOMOUC

Nabídka především pro individuální turisty, školy, firmy a kongresové delegace.

 

 

Olomouc mezi Top Trending destinacemi 2023 podle Booking.com!

Olomouc mezi 10 skrytými poklady Evropy 2012 podle Lonely Planet!

Olomouc je nejkrásnějším městem ČR podle čtenářů iHNed.cz!

Olomouc v Top 10 evropských turistických destinací roku 2013 podle Lonely Planet!

Olomouc jako No. 1 evropských skrytých destinací roku 2014 podle Lonely Planet

 

Olomouc - místo, kde mluví každý kámen...

 

** PRO SKUPINY MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ OBĚDOVÉHO MENU **

 
 

AKTUÁLNĚ:

 

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ 

יהודי‎ אולומואוץ 

 

 

Seznamte se s historií nejstarší židovské komunity na Moravě a dnes třetí největší v České republice.

Nechte se ohromit pompou nejhonosnějších olomouckých vil druhé půle 19. století, odhalte odkaz architektů a stavebníků Jakoba Gartnera a Moritze Fischera, nebo si nechte vyprávět ságu dynastií kapitánů olomouckého průmyslu z rodů Heikornů, Briessů, Zweigů, Hamburgerů a dalších.

Vydejte se po stopách zmizelých sousedů, židovského osídlení, synagog, posvátných míst a hřbitovů.

Seznamte se s osudy místního hebrejského obyvatelstva, spojenými s perzekucemi, vyháněním a nakonec s transporty za holocaustu.

Mimo židovských zvyků, tradic a rituálů připomene také významná jména rabína Bertholda Oppenheima, hudebních skladatelů Leo Falla a Gustava Mahlera, lékaře Sigmunda Freuda, spisovatele Karla Poláčka, nebo "deníkáře" Otty Wolfa.

 

  17. března 2024

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ

u příležitosti 570. výročí vyhnání Židů z města 1454-2024
 
13:30  u základní školy Hálkova 4
Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz
Potvrzení přihlášky po termínu uzávěrky 14.03.2024
 

  23. března 2024

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ

DODATEČNÁ VYCHÁZKA
PRO VELKÝ ZÁJEM
 
13:30  u základní školy Hálkova 4
Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz
Potvrzení přihlášky po termínu uzávěrky 20.03.2024
 

...příběhy v souvislostech.

 
 
 

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH:

OLOMOUC - KRÁLOVSKÉ HLAVNÍ MĚSTO MORAVY

Patnáct století města, které hrálo významnou úlohu v české a moravské historii

 

Seznamte se s významným střediskem Velkomoravského impéria, sídlením městem údělných přemyslovských knížat, církevní metropolí Moravy, stejně jako s jejím bývalým hlavním městem, nedobytnou habsburskou pevností a druhou největší městskou památkovou rezervací České republiky.

Nechte si ukázat pestrou mozaiku architektury od románského stylu po modernu a nechte si k tomu vyprávět příběhy domů, paláců, chrámů fontán a sloupů, ovšem především významných osobností, mezi které patří kníže Břetislav I., králové Václav III., Vratislav I. a Matyáš Korvín, vojevůdcové Albrecht z Valdštejna a Josef Václav hrabě Radecký z Radče, biskupové Jindřich Zdík a František z Dietrichsteina, jazykovědec Josef Dobrovský, mučedník Jan Sarkander, malíř Gustav Klimt nebo kněží Bohuslav Balbín, Johann Gregor Mendel, Prokop Diviš a další…

 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY:

OLOMOUC - JEVIŠTĚ STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJIN

Dotkněte se míst, na kterých se psala nejen domácí, ale i evropská historie!

 

Jak se v Olomouci hrálo Vídeň v Sedmileté válce.

Jak se v Olomouci podruhé narodil Wolfgang Amadeus Mozart.

Jak Olomouc sehrála hlavní roli v dramatu revoluce 1848 a na sedm měsíců se stala sídelním městem císařského domu.

Jak v Olomouci vznikla personální unie Zemí koruny české a Uherského království.

Jak v Olomouci Rakousko uzavřelo mír s Pruskem.

Jak Olomouc hostila konference evropských panovníků.

Jak z Olomouce papež pokatoličťoval severní Evropu.

Jak díky Olomouci Jan III. Sobieski zachránil Vídeň a střední Evropu před Turky…

 
 
 
 
 
 
OLOMOUCKÉ PERLIČKY OKNEM STARÉ ELEKTRIČKY

Aneb to, co se hned tak někde nedozvíte...

 

Z paluby historického tramvajového vozu Ringhoffer z roku 1930 si posviťe nejen na zajímavosti z historie nejstarší elektrické tramvaje a nejstaršího autobusového provozu na Moravě.

Zjistěte také například, jak vypadá olomoucký Boží hrob, Loreta, nejstarší radnice nebo nekropole Přemyslovců.

Nechte si ukázat bývalý dobytčí trh, osady Gošikl, Pilten a Klopoř, i místa, kde v Olomouci bydlel neurolog Sigmund Freud, spisovatel Karel Poláček, herec Josef Bek nebo kde studovala automobilová závodnice Eliška Junková. 

Pojďte najít dům U Železného granátu, Červeného jelena, U Bílého jednorožce či Chlebnou bránu.

Vydejte se též po stopách otisků slavných architektů Fellnera a Helmera, Emila Králíčka, Jakoba Gartnera, zapátrejte po olomouckém kubismu nebo si připomeňte vojáky, kteří bojovali za nezávislost Izraele. 

 
 
 
 
OLOMOUC C. a K. PEVNOSTNÍ

 

Císařsko-královská pevnost Olomouc - perla pevnostní architektury 18. století; symbol moci, symbol síly a vyspělosti vojenského stavitelství, ale také symbol zastavení rozvoje města. Pevnost v 18. století nezbytná, v 19. století nenáviděná, s obrovskou radostí bouraná, dnes znovu "objevovaná" jako důležitý prvek ve vývoji města a zároveň atraktivní turistické lákadlo...

Zjistěte, jak jsou s olomouckou pevností spjati protišvédský obránce Brna Jean-Louis Raduit de Souches, vojenský inženýr Pierre Philippe Bechade de Rochepin, pruský král Friedrich II., královna Marie Terezie nebo její vnuk císař František II.

Objevte pevnostní objekty dochované, zaniklé, zapomenuté nebo jen našim očím rafinované skryté.

 

 

 

SLAVNÉ VILY OLOMOUCE

„Moderní“ architektura Olomouce v retrospektivě jednoho století.

 

Přelom 19. a 20. století - poslední slavné období architektury a doba, kdy urbanismus nebyl, na rozdíl ode dneška, mrtvým pojmem. Zlatá doba, jejíž linky v Olomouci narýsoval slavný Camillo Sitte.

Pompa rodící se buržoazie, významní architekti (Šlapeta, Groag, Aulegk, Von Kraus, Tölk, Gartner, Skřivánek, Czeschner, Starý, Engelmann, Loos) slavné rodiny (Briessovi, Hamburgerovi, Pelikánovi, Staří, Hoffmannovi, Kousalíkovi, Primavesiovi...) a jejich originální rezidenční sídla vyrůstající za právě zbouranými hradbami zrušené olomoucké pevnosti. 
(* s možností prohlídky NKP vila Primavesi)

 

 

SLAVNÍ OLOMOUČANÉ V PÁNU

Netradiční procházka po olomouckém ústředním hřbitově.

 

Olomoučtí významní podnikatelé, umělci, mecenáši, politici, herci, národní buditelé, vysocí církevní hodnostáři.

Jména jako Ander, Vejdovský, Promberger, Machanek, Meretta, Bacher, Mikšovský, Schuster, Dejmal, Führlinger, Rošický, Nešvera, Geisler,  Primavesi….

Pietní místa různých konfesí, funerální architektura a umění renomovaných umělců evropského formátu.

Oživte si vzpomínky na velká jména, jejichž odkaz je stále s námi. 

 

 

OLOMOUC ARCIBISKUPSKÁ 

1000 let duchovní metropole Moravy

 

Fenomén moci a vlády olomouckých biskupů a arcibiskupů jako církevních a světských knížat, kancléřů českých králů a rádců římských císařů.

Osudy duchovních vládců Moravy, jejich odkaz, stavby, paláce, chrámy, které po sobě zanechali, jedinečné umělecké předměty a díla, která pořídili a zaplatili.

Projděte si olomouckou "královskou" cestu, seznamte se s její historií a průběhem a poznejte přitom rituály biskupských voleb a intronizací, dědictví, světce, privilegia, obřady, zvyky a tradice nejstarší diecéze na území České republiky s výjimečným postavením v rámci celé střední Evropy.

 

 

ZANIKLÁ OLOMOUC

Stavby, které už nestojí, nebo stojí a přesto nepoznáte, k čemu a komu sloužily. 

 

Ponořte se do tajů zaniklé Olomouce. 

Objevte místa, která navždy zmizela v propasti času, ale i objekty, které přečkaly do dnešních dnů, a i když kolem nich třeba denně chodíte, netušíte, jakému účely původně sloužily.

Nechte si ukázat např. kostel sv. Jakuba, zaniklou městskou vodárnu, Fischplatz, fojtství, banku Primavesi, zrušené kláštery na Předhradí nebo slavnou olomouckou mincovnu.

 

 

OLOMOUCKÁ NEJ 

Guinessovy rekordy zná leckdo. Znáte ale rekordy olomoucké?

 

Víte kde hledat nejužší dům, největší domovní znamení, nejstarší náhrobek nebo nejstarší kino? Víte, co je nejstarší instituce v ČR, kde se narodil nejvýznamnější z Olomouce pocházející politik, nebo kdo se skrývá za označením nejrychlejší žena města?

A víte vůbec, že Olomouc má přece jen rekord, zapsaný v Guinessově knize?

Pokud ne, v žádném případě si nenechte ujít tuto „nejoriginálnější" prohlídku.

 

 

OLOMOUCKÉ LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ ZNAMENÍ

I příběhy, které se nestaly, mají své kouzlo.

 

Zjistěte, odkud do Olomouce připlula zlatá štika, kde vyvěrá pramen živé vody, jak dopadl autor orloje, proč se ve městě zvoní poledne v 11 hodin, kde se zjevila Panna Maria nebo kde v Olomouci můžete narazit na vodníky. Dozvíte se i to, kde se říkalo U Sedmi bomb, U Velkého Herrgotta, U Zvonu nebo U Kazatelny a také kde se nachází největší domovní znamení, nebo unikátní domovní znamení zdvojené.

 

 

OLOMOUCKÉ PARKY

* 1867 - 2017 * 150 let od obnovení městských parků

 

Přenesme se do doby, kdy byly parky oblíbeným místem korzování olomouckých měšťanů.

Co se v parcích nachází nebo nacházelo, co je z nich vidět: slavné stavby a objekty, významní architekti, umělci, sochaři a také mecenáši, kteří se o založení parků a jejich rozvoj zasloužili.

Připomeňme si tradici mezinárodních květinových výstav, zapátrejme po tom, co se nám skrývá pod nohama, představme si poklady flóry a fauny.

 
 

CTIHODNÍ OBČANÉ MĚSTA OLOMOUCE

Významní rodáci a osobnosti, jejichž život je  s Olomoucí pevně svázán.

 

Odhalte, kde se narodil slavný hollywoodský režisér a kultovní osoba hororu Edgar Ulmer, seznamte se s pohnutým příběhem dlouhého života "nejdražší" Olomoučanky Mädy Primavesi, objevte rodný dům pána, bez jehož objevu červeného fosforu bychom si dnes nemohli škrtnout zápalkou, vypravte se na místo, kde tvořili svá UNESCem oceněná díla sochaři Václav Render a Ondřej Zahner a zjistěte také, kteří významní Přemyslovci se narodili na Olomouckém hradě. 

 

 

OLOMOUCÍ PO STOPÁCH HABSBURKŮ

U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

 

Zjistíte, která místa v Olomouci jsou s Františkem Josefem přímo spojená. 

Dozvíte se, kde můžete narazit na habsburské symboly, podobizny a jména, které stavby a instituce v Olomouci Habsburkové jako mecenáši iniciovali a finančně podpořili, nebo kde měli dvorní lékárnu.

Odhalíme, kolik příslušníků rodu zastávalo úřad olomouckého biskupa, kde všude bývala Jejich Veličenstva v hanácké metropoli ubytována nebo i to, kde se u nás konaly habsburské svatby a pohřby.

 

 

OLOMOUC ŘÍMSKÁ 

Senatus Populusque Olomucensis

 

Mille viae ducunt hominem per saecula Roman – Všechny cesty vedou do Říma, říká jedno staré přísloví. Na Moravě zase platí, že všechny cesty vedou do Olomouce, která bývá s Věčným městem srovnávána. A není se čemu divit. I tady pochodovaly legie římských vojáků, můžeme tu narazit na Gaia Julia Caesara a římské imperátory nebo vidět Andělský hrad.

Nechte si ukázat Esquilinský pahorek, místa, kde můžete v Olomouci narazit na papeže nebo na architekturu a umělecká díla, která jsou kopiemi slavných římských staveb nebo aspoň inspirována takovými velikány, jakými byli Gian Lorenzo Bernini nebo Francesco Borromini. 


 

 

OLOMOUC HUDEBNÍ 

Skryté tóny zvučného města

 

Zaposlouchejte se do tónů hudební Olomouce.

Uslyšíte mezi nimi třeba melodie zde složené Mozartovy 6. symfonie, Beethovenovy Missy solemnis nebo jen zvuky vyhrávání věžních trubačů.

Pojďte se vypravit po stopách olomouckých pobytů Gustava Mahlera, Antonína Dvořáka a Johanna Strausse. Zjistěte, kde se nacházejí nejstarší varhany ve městě, kde největší, spatřete na vlastní oči nejstarší zvon v Česku, seznamte se se slavnou hudební tradicí na dvoře olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů a odhalte také, kde se narodil slavný rakouský operetní skladatel Leo Fall.

 

 

OLOMOUC HŘÍCHU, ZLOČINU A NEŘESTI

Výprava do světa, do nějž se slušný člověk neodvažuje běžně vstoupit...

 

Běhny, cejchování, cely, cizoložství, coury, čarodějnictví, děvky, drcení lebky, hambince, hladomorny, hodinové hotely, holomci, hrdelní tresty , inkvizice, jedy, justice, kacířství, kamenování, kati, klece hanby , kobky, krádeže, kriminály, kuplířství, kurvy, lámání kolem, lehké děvy, loupeže, mordy, mučírny, natahování na skřipec , nevěstince, oběšení, palečnice, podvody, pohřbívání za živa, popravy, pranýře, prostitutky, pytláctví, rozsudky, rychtáři, řezání nosu a uší, sekání prstů a rukou , skřipce, smilstva, smírčí kříže, sodomie, soudy, spravedlnost, stětí, šatlavy, šibenice, šlapky, temnice, tortura, trestní a útrpné právo, vězení, vraždy, vsazení do klády , vyříznutí jazyka , vytrhávání masa za živa, zastřelení, zatčení , zazdívání za živa, zločiny, zpronevěry, žaláře…

…o tom všem v Olomouci od nejstarších časů po současnost.

 
 
 

OLOMOUCKÉ O8MIČKY 

08, 18,  38, 48, 68...

 

Roky, kdy se lámala historie, roky, kdy se psaly dějiny. Velká národní výročí, hýbající a otřásající celým národem, i lokální jubilea.

Magická síla čísla 8, naležato symbolu nekonečna, symbolu nekonečných bouřlivých proměn českého národa v Čechách na Moravě i ve Slezsku. 08, 18,  38, 48, 68… 

Založení kláštera Hradisko, obnovení olomouckého orloje, pruské obléhání města, zřízení moravských zemských desek, olomoučtí biskupové knížaty Svaté říše římské, svatba Marie Přemyslovny s Leopoldem Babenberským: 1898, 1078, 1588, 1348, 1138, 1758 - Uměli byste je správně přiřadit?

 

 

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ 

יהודי‎ אולומואוץ 

 

Seznamte se s historií nejstarší židovské komunity na Moravě a dnes třetí největší v České republice.

Nechte se ohromit pompou nejhonosnějších olomouckých vil druhé půle 19. století, odhalte odkaz architektů a stavebníků Jakoba Gartnera a Moritze Fischera, nebo si nechte vyprávět ságu dynastií kapitánů olomouckého průmyslu z rodů Heikornů, Briessů, Zweigů, Hamburgerů a dalších.

Vydejte se po stopách zmizelých sousedů, židovského osídlení, synagog, posvátných míst a hřbitovů.

Seznamte se s osudy místního hebrejského obyvatelstva, spojenými s perzekucemi, vyháněním a nakonec s transporty za holocaustu.

Mimo židovských zvyků, tradic a rituálů připomene také významná jména rabína Bertholda Oppenheima, hudebních skladatelů Leo Falla a Gustava Mahlera, lékaře Sigmunda Freuda, spisovatele Karla Poláčka, nebo "deníkáře" Otty Wolfa.

 

 

OLOMOUC SOCIALISTICKÁ

Od Vítězného února k sametovému Listopadu 

 

Připomeňte si 41 roků rudé totality.

Jak jsme se „Sovětským svazem na věčné časy“ budovali socialismus.

Jak jsme přejmenovali ulice, jak a za kolik jsme nakupovali, jak jsme provedli měnovou reformu, nebo jak jsme žili s okupační armádou a StB.

Každodenní příběhy lidí za železnou oponou a ostnatým drátem.

Fenomény prvomájových průvodů, spartakiád, pionýru, agitačních středisek a brigád socialistické práce nebo výjezdních doložek a devizových příslibů.

 

 

OLOMOUC PROTESTANTSKÁ

Od Jana Husa k Janu Sarkanderovi a Lenartu Torstenssonovi 

1620 - 1650 - 2020

 

Pokus o rekonstrukci událostí, které hýbaly Evropou. Návrat do časů, kdy se lámala epocha. Projděte si 230 let vypjatých vztahů a bojů, příkré myšlenkové a konfesně náboženské rozpolcenosti na pozadí hledání „pravého Boha“.

Proč v roce 1415 hořeli v Olomouci lidé, kdy do města vtrhlo španělské vojsko, jak se tu slavil vestfálský mír… Co všechno jste nevěděli o knězi a mučedníkovi Janu Sarkandrovi; odhalte místa s ním v Olomouci spojená. Poznejte životní příběhy dvou velkých mužů své doby katolíka Františka z Dietrichsteina a protestanta Karla staršího ze Žerotína. Zjistěte, jak vypadalo město a život v něm za švédské okupace, kam se poděly cenné olomoucké umělecké sbírky nebo slavná jezuitská knihovna.

 

 

OLOMOUC DIVADELNÍ A FILMOVÁ

1770 - 1830 - 1920 - 2020

 

Od Boudy přes Königliches städtisches Nationaltheater k Moravskému divadlu a s olomouckými kinematografy k filmům, ve městě točeným. 

Dramaturgie: Drahoš Želenský, Antonín Drašar, Stanislav Langer, Oldřich Stibor, Jiří Myron, Emil Radok, Jaromír Pleskot, Pavel Dostál

V hl. rolích: Marie Vášová, Hugo Haas, Jarmila Kurandová, Hana Vítová, E. F. Burian, Nataša Gollová, Adina Mandlová, Otomar Korbelář, František Vnouček, Josef Bek, Alena Kreuzmannová, Jaroslav Moučka, Oldřich Velen, Vlasta Chramostová, Radoslav Brzobohatý, Ilja Racek, Slávka Budínová, František Řehák, Petr Kostka, Hana Maciuchová a mnoho dalších.

Scénář a režie: Tomáš Kryl

 

 

OLOMOUC VÁNOČNÍ 

...aneb pátrání po Ježíškovi

 

Seznamte se s historií Olomouce a jejími památkami (domy, paláci, kostely,

chrámy, sloupy) skrz vánoční příběh, přes příběh božího narození.

Zjistěte, kde narazíte na sv. Barboru, sv. Mikuláše, Sedm čertů, Zlatého anděla, nebo betlémskou hvězdu.

Poznejte původ a význam vánočních zvyků, tradic a symbolů.

Jak dlouhé jsou vlastně Vánoce? Co to jsou roráty? Jak má vypadat správný adventní věnec?

Posviťte si na olomoucký advent Wolfgang Amadea Mozarta, císaře Františka Josefa i na Vánoce u Primavesiů.

Přitom všem ale nezapomeňte počítat, kolikrát se můžete v Olomouci potkat s Ježíškem…

 

 

 

OLOMOUC JAKO VELIKONOČNÍ JERUZALÉM 

Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. (Mt 28,6)

 

Miliony poutníků míří každý rok do Svaté země, aby v Jeruzalémě navštívily místa, spojená s posledními hodinami pozemského života Ježíše Krista. Díky barokní zbožnosti našich předků můžete „stejná místa“ navštívit i u nás.

Objevte Svaté schody, vydejte se po via Dolorosa, připomeňte si výjevy Bolestného růžence, spatřete Krista zbičovaného, na kříž přibitého i vzkříšeného nebo navštivte kapli Božího hrobu. 
Prožijte jedinečný zážitek ze Svaté země u nás v Olomouci.
Po prohlídce pak se mnou můžete vyrazit na stejná místa v reálu: 

www.cebus.cz/exotika/jeruzalem/

 

OLOMOUC PŘEMYSLOVSKÁ

Milénium olomouckých Přemyslovců 1021 - 2021

 

Vypravte se do Olomouce éry románské a gotické a poznejte ji v době, kdy byla hlavním městem Moravy a centrem přemyslovského údělného knížectví.

Setkejte se s českým Achillem Břetislavem a jeho krásnou chotí Jitkou, kterou si unesl na Olomoucký hrad, aby tu založil téměř dvousetletou tradici nepřetržité přítomnosti jejich dynastie.

Odhalte tajemství nekropole Přemyslovců, jejich dvou hradů a dvou katedrál, stejně jako dalších svatyní, staveb a osad, které v jejich době v Olomouci existovaly.

 

 

OLOMOUC - CAPUT MORAVIAE

1200. výročí první zmínky o Moravanech

a 840. výročí Markrabství moravského 822 * 1182 * 2022

 

Podívejte se na Olomouc jako mocenské centrum éry Velké Moravy; zjistěte,

kde stálo již předvelkomoravské hradiště, snad i hlavní město Sámovy říše.

Vydejte se městem k moravskému nejstaršímu písemně zmiňovanému hradu

po stopách pozdějších moravských markrabat, moravské ústavy, moravských

zemských sněmů, soudů, zemských desek, stavovské mincovny i za znameními šachované moravské orlice.

Seznamte se s moravskými zemskými hejtmany a jejich olomouckými rezidencemi, stejně jako s místními moravskými nej, unikáty a jedinečnostmi.

Olomouc se představuje jako Civitas Capitalis Moraviae – historické hlavní město Moravy.

 

 

 

OLOMOUC AESKULAPOVA A HIPPOKRATOVA

220. výročí nejstarší vojenské nemocnice na Hradisku

 

Šest století olomouckých apatyk, lékáren a farmaceutů, stejně jako dalších

zdravotnických profesí - kořenářek, mastičkářů, felčarů, ranhojičů, katů, lékařů.

Osm století od středověkých hospitálů, přes vojenský špitál a zemské ústavy

k univerzitní nemocnici.

Slavní pacienti olomouckých doktorů: Mozart, Beethoven, císařové Friedrich III. a Leopold II., Vavro Šrobár, Petr Bezruč nebo Hana Benešová.

Morové rány, nebezpečné nákazy, černá smrt, francouzská nemoc. Co (ne)víte o první úspěšné transplantaci na světě, o nejstarší moravské lékárně, historii záchranné služby nebo o „tajné“ epidemické nemocnici..?

 

 

OLOMOUC ZAMILOVANÁ

aneb všechny podoby lásky

 

Olomouc a její lásky milenecké, manželské, mateřské, biblické, herecké, pěvecké nebo prezidentské, ale i láska psí a koňská mezi láskami šťastnými, nešťastnými, osudovými, hříšnými, zapovězenými i láskou za peníze.

V příbězích červené knihovny potkáte mimo jinými Evu a Josefa Bekovy, Elišku a Čeňka Junkovy, Libuši a Daniela Hůlkovy nebo Evu a Petra Pavlovy. 

A navíc: víte, kde v Olomouci najdete srdcovky, kde potkáte sv. Valentina, kde bydlel Laska nebo kdo všechno platí za patrona lásky?

Zjistíte zkrátka, že láska na nás číhá na každém rohu. 

Proto se pojďte zamilovat v Olomouci!

 

 

OLOMOUC UNIVERZITNÍ

u příležitosti 450. výročí založení olomoucké univerzity

 

Akademie Tovaryšstva Ježíšova, C.K. Univerzita, C.K. Lyceum, C.K. Františkova univerzita, Univerzita Palackého – pět názvů–jedna vysoká škola.

Od zakladatele papeže Řehoře XIII. po současnost, od imatrikulací k promocím s významnými Magnificencemi rektory, Spectabiles a Honorabiles, rovněž i se slavnými studenty jako Albrecht z Valdštejna, Bohuslav Balbín, Johann Gregor Mendel nebo Prokop Diviš.

Cesta nejen do hlubin študákovy duše. Vivat academia, Vivat professores; Gaudeamus igitur!  

 
 
 
 

OLOMOUC BAROKNÍ

290. výročí narození Václava Rendera
a 300. výročí dokončení mariánského morového sloupu 

 

Vypravte se na fascinující cestu časem do 17. a 18. století a sledujte téměř v přímém přenosu znovuzrození města, které se ztrátou titulu hlavního města Moravy po třicetileté válce, velkém požáru 1709 a morové epidemii povstalo jako bájný pták Fénix z popela. Znovu se zrodilo a obléklo si barokní háv.

Nový životní i umělecký styl, nové sloupy, fontány, chrámy a paláce s těmi, kteří je tvořili i s těmi, kteří je objednali a financovali. Render, Schauberger, Mandik, Tencalla, Fontana…

Pozorujte, jak z potu, krve a slz vznikl jedinečný kulturně historický fenomén jménem Olomoucké baroko.

 
 
 
 

...příběhy v souvislostech.

Odhalte, kde se narodil slavný hollywoodský režisér a kultovní osoba hororu Edgar Ulmer, seznamte se s pohnutým příběhem dlouhého života „nejdražší“ Olomoučanky Mädy Primavesi, objevte rodný dům pána, bez jehož objevu červeného fosforu bychom si dnes nemohli škrtnout zápalkou,
vypravte se na místo, kde tvořili svá UNESCem oceněná díla sochaři Václav Render a Ondřej Zahner a zjistěte také, kteří významní Přemyslovci se narodili na Olomoucké hradě.