CENY SLUŽEB

 

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH:

OLOMOUC - KRÁLOVSKÉ HLAVNÍ MĚSTO MORAVY

- skupinová prohlídka v rozsahu cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

                                                                  2 000,- Kč do 20 osob; 2 200,- Kč (anglicky, německy; cca 3 hod.)

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY:

OLOMOUC V BĚHU STALETÍ

- do 25 osob: paušál 1 000,- Kč; nad 25 osob: 40,- Kč na žáka/studenta 

 

TEMATICKÉ OKRUHY:

OLOMOUC - JEVIŠTĚ STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJIN

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 
 

SLAVNÉ VILY OLOMOUCE

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

SLAVNÍ OLOMOUČANÉ V PÁNU

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUC C. a K. PEVNOSTNÍ

- rozsah cca. 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

ZANIKLÁ OLOMOUC

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUC ARCIBISKUPSKÁ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCKÁ NEJ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCKÉ LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ ZNAMENÍ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCKÉ PARKY

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

CTIHODNÍ OBČANÉ MĚSTA OLOMOUCE

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCÍ PO STOPÁCH HABSBURKŮ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUC ŘÍMSKÁ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUC HUDEBNÍ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCKÉ HŘÍCHU, ZLOČINU A NEŘESTI

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUCKÉ OSMIČKY

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ

- rozsah cca 3 hodiny: 1 500,- Kč do 20 osob; 2 000, - Kč nad 20 osob (česky)

 

ITINERÁŘE NA MÍRU:

- 1denní zájezd: 300,- Kč*

- 2denní zájezd: 500,- Kč*

- zájezd 3 - 6 dní: 800,- Kč*

- zájezd na více než 6 dní nebo i kratší, je-li do zemí mimo seznam: cena dohodou

* týká se tuzemských destinací a zahraničních destinacích v zemích, uvedených v seznamu zde.