PRO ŠKOLY

מורנו הגדול רבי ליווא

 

VÝUKOVÝ PROGRAM

"PRAHOU PO STOPÁCH RABIHO LÖWA”

 

•  Tříhodinová interaktivní cesta historií
•  Nečekané informace, originální pohledy, tajemné příběhy
•  Dějiny, architektura, umění, zvyky, tradice, současnost
•  Souvislosti, srovnání, kontext
•  Pracovní listy
•  Zábava, hra, poučení

 


Vydejte se za dobrodružstvím pátráním po tajence, která vede k odhalení pravé identity legendárního pražského rabína a zjistěte přitom např. to,  jak židé počítají kalendář, jaké slaví svátky, který je nejvýznamnější, který nejveselejší, jaké dodržují tradice a zvyky.

Odhalte, co židé nejedí, co za žádnou cenu nesmí dělat, nebo jak to vypadá v synagoze.

Projděte historií židů v Čechách a na Moravě od nejstarších dob po současnost putováním ulicemi hlavního města a bývalým pražským ghettem, jeho synagogami s unikátními expozicemi a Starým židovským hřbitovem, na němž odpočívá mj. slavný rabi Löw.

 

          ...příběhy v souvislostech.
 

Cíle programu:
- pochopení jednoho z kořenů evropské historie a kultury
- podnícení otevřenosti a směřování k toleranci na základě poznání
- seznámení se nejvýznamnějšími židovskými svátky, jako jsou šabat, pesach, chanuka apod.
- odhalení nejdůležitějších pravidel a tradic židovského života (např. jak probíhá židovská svatba, proč chodí židé do mikve, co to je bar micva…) 
- představení „záhadných“ věci v synagoze (co to je bima, tóra nebo jad?)
- proniknutí do tajemství židovské kuchyně skrz základní pravidla košer stravování
- problematika ghett, restrikcí, zákazů židovského obyvatelstva a holocaustu 
- poučení z největší tragédie 20. století 
- představení velkého příběhu Sir Nicolase Wintona a „jeho“ pražských dětí
- hledání kamenů zmizelých (Stolpersteine)
 
 
* projekt probíhá částečně v ulicích Prahy, částečně v objektech Židovského muzea Praha
* vhodné pro žáky základních škol od 8. ročníku a studenty středních škol
* maximální počet účastníků 49 (včetně pedagogů)
* do synagog je třeba mít vhodný oděv (zakrytá ramena, dekolt, stehna; u hochů nutná pokrývka hlavy)
* k vyplňování pracovních listů potřebné psací potřeby
* realizace projektu možná pouze mimo židovské svátky
 
 
Židovské muzeum Praha se může pyšnit jednou z nejrozsáhlejších sbírek židovského umění a judaik na světě, čítající na 40 000 předmětů a 100 000 knih. Tato sbírka je jedinečná i tím, že podává ucelený obraz života a dějin židovských obcí v českých zemích.
 
 
Autorský program je vedený licencovaným průvodcem Židovského muzea Praha.

 

Cíle programu:

- pochopení jednoho z kořenů evropské historie a kultury
- podnícení otevřenosti a směřování k toleranci na základě poznání

- seznámení se s nejvýznamnějšími židovskými svátky, jako jsou šabat, pesach, chanuka apod.

- odhalení nejdůležitějších pravidel a tradic židovského života (např. jak probíhá židovská svatba, proč chodí židé do mikve, co to je bar micva…)

- představení „záhadných“ věci v synagoze (co to je bima, tóra nebo jad?)

- proniknutí do tajemství židovské kuchyně skrz základní pravidla košer stravování

- problematika ghett, restrikcí, zákazů židovského obyvatelstva a holocaustu

- poučení z největší tragédie 20. století
- představení velkého příběhu Sir Nicolase Wintona a „jeho“ pražských dětí

- hledání kamenů zmizelých (Stolpersteine)

 

 

* projekt probíhá částečně v ulicích Prahy, částečně v objektech Židovského muzea Praha

* vhodné pro žáky základních škol od 8. ročníku a studenty středních škol

* maximální počet účastníků 49 (včetně pedagogů)

* do synagog je třeba mít vhodný oděv (zakrytá ramena, dekolt, stehna; u hochů nutná pokrývka hlavy)

* k vyplňování pracovních listů potřebné psací potřeby

* realizace projektu možná pouze mimo židovské svátky

 

 

Židovské muzeum Praha se může pyšnit jednou z nejrozsáhlejších sbírek židovského umění a judaik na světě, čítající na 40 000 předmětů a 100 000 knih. Tato sbírka je jedinečná i tím, že podává ucelený obraz života a dějin židovských obcí v českých zemích.

 

Autorský program je vedený licencovaným průvodcem Židovského muzea Praha.

 

מורנו הגדול רבי ליווא