OŁOMUNIEC UNESCO

 

KOLUMNA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (UNESCO)

 

Ołomuniecka Kolumna Trójcy Przenajświętszej to największa barokowa grupa rzeźbiarska w Europie Środkowej.

 

Wysokość kolumny sięga 32 m. Bogata dekoracja rzeźbiarska składa się z 18 posągów świętych, 12 figur Niosących Światło oraz 6 płaskorzeźb z półfigurami apostołów. Grupa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny umieszczona jest w środkowej części kolumny, zaś na jej wierzchu znajdują się dwie grupy Trójcy Przenajświętszej. Obie grupy wykonano z brązu i pozłocono. Mimo tak wielkiej różnorodności dekoracja ta stanowi jednolitą i harmonijną całość, która już ponad 200 lat przyciąga uwagę zarówno mieszkańców jak i zwiedzających.
 
Ciekawostką związaną z kolumną jest fakt umieszczenia w niej małej kapliczki z płaskorzeźbami, które przedstawiają ofiary z jagniąt Abla i Kaina, ofiarę Abrahama, ofiarę Noego oraz ukrzyżowanie Chrystusa.
 
Kolumna Trójcy Świętej powstała z inicjatywy miejscowego mistrza kamieniarskiego Wacława Rendera, który nadzorował prace od 1716 r., a nawet je finansował. Do śmierci w 1733 r. Renderowi udało się wybudować pierwsze piętro z wewnętrzną kaplicą. Udział szeregu dodatkowych rzemieślników i rzeźbiarzy trwał do roku 1754. 
Oprócz Philippa Sattlera, głównym współtwórcą prac rzeźbiarskich był Andreas Zahner. 
Po jej ukończeniu konsekrował ją biskup ołomuniecki kardynał Troyer z osobistym udziałem cesarzowej Marii Teresy i jej męża Franciszka I Lotaryngii. 
 
Kolumna Trójcy Przenajświętszej jest zabytkiem o światowej renomie. Jest zaliczana do narodowych zabytków Republiki Czeskiej i została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2000 roku.
Wysokość kolumny sięga 32 m. Bogata dekoracja rzeźbiarska składa się z 18 posągów świętych, 12 figur Niosących Światło oraz 6 płaskorzeźb z półfigurami apostołów. Grupa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny umieszczona jest w środkowej części kolumny, zaś na jej wierzchu znajdują się dwie grupy Trójcy Przenajświętszej. Obie grupy wykonano z brązu i pozłocono. Mimo tak wielkiej różnorodności dekoracja ta stanowi jednolitą i harmonijną całość, która już ponad 200 lat przyciąga uwagę zarówno mieszkańców jak i zwiedzających.
 
Ciekawostką związaną z kolumną jest fakt umieszczenia w niej małej kapliczki z płaskorzeźbami, które przedstawiają ofiary z jagniąt Abla i Kaina, ofiarę Abrahama, ofiarę Noego oraz ukrzyżowanie Chrystusa.
 
Kolumna Trójcy Świętej powstała z inicjatywy miejscowego mistrza kamieniarskiego Wacława Rendera, który nadzorował prace od 1716 r., a nawet je finansował. Do śmierci w 1733 r. Renderowi udało się wybudować pierwsze piętro z wewnętrzną kaplicą. Udział szeregu dodatkowych rzemieślników i rzeźbiarzy trwał do roku 1754. 
Oprócz Philippa Sattlera, głównym współtwórcą prac rzeźbiarskich był Andreas Zahner. 
Po jej ukończeniu konsekrował ją biskup ołomuniecki kardynał Troyer z osobistym udziałem cesarzowej Marii Teresy i jej męża Franciszka I Lotaryngii. 
 
Kolumna Trójcy Przenajświętszej jest zabytkiem o światowej renomie. Jest zaliczana do narodowych zabytków Republiki Czeskiej i została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2000 roku.