BRNO

 
 
 
 
 
KRAKÓW PAPIESKI
 
Po stopách Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II.
 
Zažijte Krakov optikou životního příběhu Karola Józefa Wojtyły, krakovského studenta, dělníka, kněze, biskupa, arcibiskupa a římského papeže.
Podívejte se do míst, kde za studií navštěvoval přednášky z polonistiky, kde úřadoval jako arcibiskup a kde pobýval i za svých papežských návštěv, díky čemuž vzniklo legendární papežské okno.
Zjistěte, kde se nacházejí papežské lyže a turistická výbava nebo papežské dary.
Nahlédněte do baziliky, kde měl Karol Wojtyła primici a byl pak vysvěcen na biskupa nebo zajděte k domu, kde bydlel se svým otcem po příchodu do svého osudového města. 
 
 

 

BRNO ŽIDOVSKÉ 

u příležitosti 570. vyhnání Židů z města  

 

Od první písemné zmínky o židech v Brně z roku 1273 až do 30. let 20. století se ve městě vyvinula živá hebrejská komunita, která v počtu víc než 11 000 lidí představovala největší izraelitskou diasporu na Moravě a významnou hybatelku ekonomického boomu Brna na přelomu 19. a 20. století.

Ukážu Vám, kde se nacházelo nejstarší židovské osídlení, vydáme se po stopách dvou už neexistujících synagog, abychom odhalili tu současnou, stejně jako dřívější lokace takových zařízení brněnské kehily, jakými byly mikve, pekárna macesů, jatky nebo starý hřbitov.

Nezapomeneme ani na významné rody Löw-Beerů a Tugendhatů, na osobnosti jako Ernst Wiesner, Georg Placzek nebo Anna Ticho

 

a také na persony významných brněnských rabínů.

 

26. května 2024

BRNO ŽIDOVSKÉ

570. výročí vyhnání Židů z města

- premiéra - 

11:00  u budovy H Office parku Vlněna Přízova 9/Dornych
Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz
Potvrzení přihlášky po termínu uzávěrky 21.05.2024
 
 
 
 

NO, BRNO! 

 

Seznamte se s druhým největším městem České republiky, s metropolí jižní Moravy, kdysi sídlem moravských markrabat, svého času městem zemským, které se může prezentovat zajímavou historií a osudy výjimečných osobností. 

Zavedu Vás k místům posledního odpočinku hrdinného obránce Brna před Švédy Raduita de Souches, vzpurného barona Trencka nebo moravského markraběte Jošta, dozvíte se, kde se na bitvu u Slavkova připravoval Napoleon Bonaparte, nebo kde krátce po svém olomouckém „druhém narození“ pobýval Wolfgang Amadeus Mozart. Zjistíte, kde za svých brněnských pobytů bydlel olomoucký kníže biskup František z Dietrichsteina a nevynecháme ani katedrálu sv. Petra a Pavla, starou radnici s legendárním drakem a šikmou fiálou, kašnu Parnas nebo paláce šlechtičen, Místodržitelský, Kleinův stejně jako pánů z Lipé.

 

 

 

BRNO LUCEMBURSKÉ 

 

Patrně největšího mocenského, politického a hospodářského rozmachu se Brno dočkalo na přelomu 14. a 15. století za panování příslušníků lucemburské dynastie. Už samotný fakt, že si moravský markrabě Jan Jindřich, mladší ze synů krále Jana I., vybral za svou rezidenci právě jihomoravskou metropoli, vedl k mnohostrannému rozvoji a růstu prestiže. Korunu všemu pak nasadil jeho syn Jošt, když se mu podařilo být zvolen římskoněmeckým králem. Nechte si ukázat Brno éry Lucemburků s hrady Špilberkem a Veveří, s jejich rodovými nekropolemi i stavbami, listinami a uměleckými díly, mj. Svatotomášskou madonou, jimiž město nadali.

 

 

 

BRNĚNSKÉ LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ ZNAMENÍ 

 

Poznejte Brno z trochu netradičního úhlu. 

V ulicích města zapátráme po domovních znameních, jako jsou třeba Tři mouřeníni, Zlatá kotva nebo koule, Krásná otrokyně, Zlatý i Černý orel, Tři knížata, Červený rak, Černý medvěd nebo Tři kohouti a vypravíme se po stopách městských legend a pověstí o brněnském drakovi, o Birkově kole na Staré radnici, o zvonění na Petrově nebo projezené věži tamtéž, o neslušném mužíčkovi u sv. Jakuba, o kamenné panně, o zazděném radním, strašidelném sklepě nebo o Černé madoně. 

 

 

BRNO ŽIDOVSKÉ 

 

Od první písemné zmínky o židech v Brně z roku 1273 až do 30. let 20. století se ve městě vyvinula živá hebrejská komunita, která v počtu víc než 11 000 lidí představovala největší izraelitskou diasporu na Moravě a významnou hybatelku ekonomického boomu Brna na přelomu 19. a 20. století.

Ukážu Vám, kde se nacházelo nejstarší židovské osídlení, vydáme se po stopách dvou už neexistujících synagog, abychom odhalili tu současnou, stejně jako dřívější lokace takových zařízení brněnské kehily, jakými byly mikve, pekárna macesů, jatky nebo starý hřbitov.

Nezapomeneme ani na významné rody Löw-Beerů a Tugendhatů, na osobnosti jako Ernst Wiesner, Georg Placzek nebo Anna Ticho

 

a také na persony významných brněnských rabínů.

 

 

 

BRNO: OD MASARYKA K PRVNÍ REPUBLICE

 

Nechte se vtáhnout do reálií 20. a 30. let minulého století a poznejte, jak dramaticky se s novými poměry také změnilo největší město Moravy.
Objevte perly stavitelství purismu a funkcionalismu a zjistěte, jak se do tváře metropole vepsala invence es československé architektury, jakými byli Ernst Wiesner, Oskar Poříska nebo Bohuslav Fuchs.
Spoluoživte ducha legendárních brněnských prvorepublikových kaváren a vypravte se po stopách literátů Jiřího Mahena a Petra Bezruče, herců Oldřicha Nového a E. F. Buriana, novinářů Rudolfa Těsnohlídka a Eduarda Basse, ovšem především po stopách Tomáše Masaryka. Jeho adresy, studia, libůstky, hříchy mládí i oficiální prezidentské návštěvy.

 

 

 

BRNO ZANIKLÉ 

Z kapitol brněnské asanace

 

19. století, chvátající do svého konce v rytmu výdechů továrních komínů rozvíjejících se brněnských továren, přineslo obrovský boom města.

Vše staré muselo ustoupit novému. Domy v centru padaly k zemi jako dominové kameny a město postupně ztratilo svou tradiční tvář.
Pojďte ji zase hledat.

Vydejte se po stopách navždy zmizelých šlechtických paláců, městských bran nebo hradeb. Zjistěte, kolikáté nádraží už dnes Brňané vlastně používají, odkud zmizely masné krámy a Prozatimní divadlo, kde stávaly kaple sv. Mořice a sv. Barbory, jak vypadala Merkurova kašna a nebo kam bylo potřeba zajít, poslal-li Vás někdo v Brně před stoletím a půl do Pytle.

 

 

 

BRNO VÁNOČNÍ 

...aneb pátrání po Ježíškovi. 

 

Seznamte se s historií Brna a jeho památkami (domy, paláci, kostely, chrámy)

skrz vánoční příběh, přes příběh božího narození.

Zapátrejte po sv. Barboře, sv. Mikuláši, betlémské hvězdě nebo adresách

brněnských Čertů. Poznejte původ a význam vánočních zvyků, tradic a symbolů.

Jak dlouhé jsou vlastně Vánoce? Co to jsou roráty? Jak má vypadat správný adventní věnec?

Posviťte si na brněnské Vánoce Leoše Janáčka, Adolfa Loose, Napoleona Bonaparta, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Rudolfa Těsnohlídka.

Mimo to ale nezapomeňte počítat, kolikrát se přitom můžete v Brně potkat s Ježíškem…

 

 

 

BRNO VĚDECKÉ - MENDEL "200"

u příležitosti 200. výročí narození Johanna G. Mendela 1822-2022 

 

Od malé zelené kuličky ke vzniku významného vědního oboru.

Krok za krokem Brnem po stopách malého velkého muže Johanna Gregora Mendela. Objevte, kde ve městě zanechal stopy nejen jako řeholník a badatel, ale také coby pedagog, zemědělec, meteorolog, včelař nebo i pacient a bankéř.  

Mimo genetiky se s Tomášem Jordánem z Klauznburgku ponořte do balneologie a epidemiologie, s Kurtem Gödelem do logiky a matematiky nebo s Viktorem Kaplanem do techniky a také zjistěte, čím se jako vědci proslavili Georg Placzek, Vincenc Petke, František Ninger či Otakar Kallauner. 

 

 

 

BRNĚNSKÉ KLÁŠTERY

u příležitosti 700. výročí založení starobrněnského kláštera 

 

Brno – město klášterů a monasterií, Brno – město řeholím zaslíbené.

Zjistěte, kdo je to je opat, převor, kvadrián nebo terciář; rozšiřte si slovník i o pojmy refektář, dormitář či klauzura.

Seznamte se s mnichy a řeholními kanovníky, jejich spiritualitou i s jejich mecenáši, podporovateli a dobrodinci, stejně jako se zakladateli klášterů šlechtickými i královskými.

Našimi průvodce budou abbé Josef Dobrovský, pater Martin Středa, kardinál František z Dietrichsteina, hrabata ze Schrattenbachu, J. G. Mendel, Bohumil Hrabal, Leoš Janáček nebo královna Eliška Rejčka.

 
 
 
 

SLAVNÍ BRŇANÉ V PÁNU

u příležitosti 140. výročí otevření ústředního hřbitova 

 

Přes čtyři sta tisíc pohřbených, přes čtyři sta tisíc životních příběhů 

a bezpočet vzpomínek. To všechno se skrývá na padesáti šesti hektarech největšího pohřebiště v zemi.

Vypravte se zavzpomínat a připomeňte si obyčejné i neobyčejné životy výjimečných osobností. Mj. kněží Josefa Dobrovského a Johanna Gregora Mendela, autora československé vlajky Jaroslava Kursy, básníka Jana Skácela, hudebních skladatelů Leoše Janáčka a jeho učitele Pavla Křížkovského, architektů, Bohuslava Fuchse a Jiřího Krohy, spisovatelů Rudolfa Těsnohlídka a Aloise Mrštíka nebo slavných hereček: princezny se zlatou hvězdou Marie Kyselkové nebo nesmrtelné „Babičky“ Jarmila Kurandové.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. 

 

 

BRNO ADOLFA LOOSE ANEB ORNAMENT JE ZLOČIN

u příležitosti 90. výročí úmrtí architekta 

 

Dům se musí líbit všem; na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu.

Takový byl názor jednoho ze zakladatelů moderny a slavného brněnského architekta Adolfa Loose, v jeho rodišti známého i neznámého. 

Vypravte se proto na loosovská místa a zjistěte, kde se narodil, studoval, přednášel, kde se scházel s přáteli; kde se začal psát osud problémového dítěte, z něhož se stal slavný architekt a uznávaný pedagog, jehož pověst nakonec těžce poznamenala pornografická aféra. 

Seznamte se brněnskými léty A.L., odkazem významné sochařské dílny jeho otce 

i s odkazem jeho současníků a konkurentů Jurkoviče, Kotěry nebo Wiesnera.

 

 

BRNO HUDEBNÍ 

u příležitosti 170. narození Leoše Janáčka  

 

Jak zní Brno? Po tom celý svůj život pátral hudební skladatel Leoš Janáček. Pojďte se zaposlouchat též a vydejte se Brnem po jeho stopách na místa, kde žil, tvořil, sbíral inspiraci a prožíval své životní radosti i strasti.

Narazíte při tom také na skladatele Bedřicha Smetanu, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka Dietricha z Dietrichů, Pietra Maroncelliho, Pavla Haase či dirigenty Rafaela Kubelíka a Břetislava Bakalu. Dozvíte se však též o vzniku Bugatti stepu a Tmavomodrého světa Jaroslava Ježka stejně jako o hudebních začátcích zpěvaček Evy Pilarové, Soni Červené, Magdaleny Kožené nebo kapelníka Gustava Broma. 

 

 
 

...příběhy v souvislostech.