KROMĚŘÍŽ

 
 
 
 
 

KROMĚŘÍŽ BISKUPSKÁ 

Malé město velkých událostí

 

Napříč městem za fundátorskými počiny Františka z Dietrichsteina, Karla II., Maxmiliána II. Josefa ze Sommerau-Beeckh, Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu a dalších.

Nechte si představit Kroměříž jako sídlo manského a hospodářského systému olomouckého arcibiskupství s takovými objekty, jakými jsou zámek, vinné sklepy, pivovar, mincovna, sýpka nebo vodárna.

Vydejte se i po stopách velkých politických událostí města, jakými v 19. století byla schůzka císaře Františka Josefa I. a cara Alexandra III. a Říšský ústavodárný sněm. Zjistěte, kde se psaly dějiny střední Evropy, kde bydleli a zdržovali se poslanci jako např. František Palacký, František Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, nebo co v Kroměříži dělal Josef Mánes.

Podívejte se, kde prožil dětství objevitel slavné Marlene Dietrich, kde se narodil a žil Max Švabinský nebo kde jsou k věčnému spánku uložení olomoučtí knížecí biskupové, včetně zakladatele města Bruna ze Schauenburgu. 

 

 

VIA UNESCO 

 

Už od středověku přetvářeli olomoučtí biskupové a arcibiskupové své poddanské město Kroměříž k obrazu svému, aby postupně z tržní osady vybudovali město, které se mohlo stát jejich hrdou rezidencí, kde mohli všemi dostupnými prostředky dávat světu najevo svůj politický statut knížat Svaté říše římské, po králi druhých nejvýznamnějších mužů na Moravě, často rádců a diplomatů císařů, vášnivých mecenášů umění a z Boží vůle osvícených pastýřů své (arci)diecéze.

Nejčelnější postavou rozkvětu města, přeměny jeho architektonické podoby a přírodní scenérie, byl 48. kníže biskup Karel II. hrabě z Liechtensteina a Castelcornu.

Výsledek této unikátní město- a krajinotvorby byl oceněn v roce 1998 organizací UNESCO, která zapsala Kroměříž na seznam světového kulturního dědictví.

Projděte si rezidenční zámek, Podzámeckou zahradu i Libosad, nechte si představit osobnosti, umělce, mecenáše, ale i myšlenky, ideje, záměry, symboly a ideály, které stály na pozadí toho bohulibého díla.

 

 

KROMĚŘÍŽ ŽIDOVSKÁ 

 

Naprosto jedinečnou složkou historie Kroměříže jsou dějiny její židovské minority. Unikátnost tohoto stavu spočívá v přítomnosti hebrejského etnika v poddanském městě, jehož vrchností je vysoký katolický dignitář, přičemž represálie vůči židům stran křesťanů a katolíků známe nejpozději z dob třetího a čtvrtého lateránského koncilu.

Jak život místních izraelitů ovlivnili biskupové Konrád z Friedbergu, Jan ze Středy, Vilém Prusinovský z Víckova nebo arcivévoda Leopold Vilém.

Podívejte se do míst, kde kroměřížští židé žili, kde stály jejich domy, synagogy a pohřebiště, nebo kde se nachází do dneška dochovaná židovská radnice nebo separační zeď.

Zvyky, tradice nebo významné osobnosti nebudou chybět.

 
 

...příběhy v souvislostech.