PRAHA Franze Kafky

 
 

PRAHA FRANZE KAFKY

výlet do hlavního města s individuální dopravou

 

Budete-li se mezi cizinci pídit po alespoň jednom jméně českého spisovatele, budete-li mít štěstí, vydolují-li v paměti jméno Franze Kafky. I když to bylo o něco komplikovanější, protože mluvil a psal německy a byl to žid.

Jak typické pro Prahu, která celosvětovým ohlasem tématu Kafka, autora pouze 3 románů, rezonuje na mnoha místech dodnes.

Vezmu Vás na adresy, kde Kafkovi bydleli, podíváte se, kam chodil do škol, kde jeho otec provozoval obchod; probereme jeho soukromí, přátele a vztah k ženám, uvidíte, kam Franz docházel do úřadu, kde hledal útočiště ke psaní a vypravíme se také na jeho hrob.

 

...příběhy v souvislostech.