PRAHA židovská

 
 

PRAHA ŽIDOVSKÁ

výlet do hlavního města s individuální dopravou

 

Projděte si tak trochu jinou Prahu, Prahu ohrazenou, Prahu kdysi za zdí, tak zvanou 5. čtvrť, ghetto...

Proznejte Prahu Franze Kafky, Egona Hostovského, Egona Ervína Kische, Maxe Broda, Karla Poláčka, Emila Kolbena, Jiřího Ortena, Pavla Tigrida, ale třeba také Mordechaje Maisela nebo rabiho Löwa.

Zjistěte přitom např. to,  jak židé počítají kalendář, jaké slaví svátky, který je nejvýznamnější, který nejveselejší, jaké dodržují tradice a zvyky.

Odhalte, co židé nejedí, co za žádnou cenu nesmí dělat, nebo jak to vypadá v synagoze.

Projděte historií židů v Čechách a na Moravě od nejstarších dob po současnost putováním ulicemi hlavního města a bývalým pražským ghettem, jeho synagogami s unikátními expozicemi a Starým židovským hřbitovem, na němž odpočívá mj. slavný rabi Löw.

 

...příběhy v souvislostech.

Projděte si tak trochu jinou Prahu, Prahu ohrazenou, Prahu kdysi za zdí, tak zvanou 5. čtvrť, ghetto...
Proznejte Prahu Franze Kafky, Egona Hostovského, Egona Ervína Kische, maxe Broda, Karla Poláčka, Emila KOlbena, jiřího Ortena, Pavla Tigrida, ale třeba také Mordechaje Maisela nebo rabiho Löwa.
Zjistěte přitom např. to,  jak židé počítají kalendář, jaké slaví svátky, který je nejvýznamnější, který nejveselejší, jaké dodržují tradice a zvyky.
Odhalte, co židé nejedí, co za žádnou cenu nesmí dělat, nebo jak to vypadá v synagoze.
Projděte historií židů v Čechách a na Moravě od nejstarších dob po současnost putováním ulicemi hlavního města a bývalým pražským ghettem, jeho synagogami s unikátními expozicemi a Starým židovským hřbitovem, na němž odpočívá mj. slavný rabi Löw.