PRAHA Karla IV.

 
 
 

5. listopadu 2016

PRAHA KARLA IV.

výlet do hlavního města s individuální dopravou

 
Navštivte Prahu, město Karla IV., v roce 700. výročí jeho narození.
 
 

Provedu vás po Královské cestě Karla IV. - po  trase, kudy po staletí kráčely korunovační průvody českých králů.

 

Dozvíte se, co Karel nechal postavit na oslavu své korunovace lombardským králem.

Zjistíte, kde se malý, tehdy ještě Václav, narodil, kde bydlel po svém návratu z Francie, kde si vystavěl dům jeho strýc olomoucký biskup Jan Volek nebo kde se odehrála korunovační hostina Karlova otce krále Jana Lucemburského.

Odhalíme, co mají společného Pražský hrad a Karlův most i to, jak do panovníkových rozhodnutí promlouvali astrologové.

Přiblížíme si stavby, které byly za života císaře v Praze realizovány a nevynecháme ani detaily pompézního pohřebního průvodu, který vyprovodil Karla na poslední cestě jeho milovaným rodným městem. 

 
 
 
Poté možnost návštěvy středověké krčmy s nabídkou jídel obsahující pokrmy z doby Karla IV.
 
 

...příběhy v souvislostech.

 
Termín: 5. listopadu 2016
 
Vstupné: 120 Kč
 
Minimální počet účastníků: 20
 
Rezervace: závazná rezervace nutná na mailové adrese tomas.kryl@email.cz
 
 
Akce se koná za každého počasí
 
 
IDOS - www.idos.cz (Vyhledání dopravního spojení)
České dráhy - www.cd.cz
RegioJet - www.regiojet.cz
LeoExpress - www.le.cz