BRATISLAVA

 

 

 
 
 
 
VÍDEŃ IMPERIÁLNÍ
 
Ukážu vám nejpřepychovější budovy na jednom z nejznámnějších bulvárů světa.
Protáhnu vás císřskými zahradami, pozvu na Sachrův dort a na návšětvu největší grafické sbírky na světě.
Navštívíme rakouskou katedrálu číslo 1 a taky kostel, kde se vdávala Marie Terezie, Marie Antoinetta nebo Sissi.
Vezmu vás na návštěvu k Mozartovým, nahlédneme k lipicánům, podíváme se na Vídeň římských legionářů, protáhnu vás sídlem habsburských císařů a českých králů a ukážu, kde jsou společně s několika olomouckými biskupy a arcibiskupy uloženi k věčnému spánku.
Na závěr ještě poodhalíme roušku Šifry mistra Leonarda. 
 
 
VÍDEŇ CÍSAŘSKÁ
 
U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
 
Na ose Schönbrunn (narození, úmrtí), Hofburg (život a váda), Augustinerkirche (svatba), Stephansdom (smuteční ceremoniál), Kaisergruft (pohřeb) si připomeneme nejdelší vlády mezi rakouskými panovníky a českými králi.
Zjistěte, jaký byl jako panovník, manžel, otec a dědeček. Jaký byl jeho vztah k ženám, k rodině nebo k dětem.
Poznejte, jak vypadal jeho běžný pracovní den, jak se nejraději oblékal, nebo jak vypadal poslední den jeho života. Dozvíte se také, kde se nachází kočár, kterým se vydal na svou poslední cestu, jak probíhal habsburský pohřební ceremoniál nebo i to, jak se proměnila Vídeň za jeho dlouhého života a vlády.
 
 
 
VÍDEŃ HUDEBNÍ
Světové hlavní město hudby.
 
(Těžko najdetedete) Nenajdete žádné jiné město, které by se mohlo ve své historii pochlubit tak vysokou koncentrací slavných hudebníků a významných hudebních skladatelů.
 
Pojďte se podívat, kde žil Gustav Mahler, kde se usídlil a kam nakonec pochovali proslulého Benátčana Antonia Vivaldiho, zjistěte důvod častých výměn adres Ludwiga van Beethovena,
 
podívejte se, kam chodil na kávu Franz Lehár,  
 
kde složil Figarovu svatbu, kde Únos ze Serailu a kde se seznámil se svou nastávající; uvidíte i místo jeho svatby, úmrtí a velmi skromného pohřbu, ovšem dozvíte se také, kde skonal jeho velký konkurent Antonio Salieri.  
   
 
 
VÍDEŇ SECESNÍ
 
Art nouveau, Modern Style, Stile Floreale, secese, Jugendstill.  
 
Připomeňte si zdánlivě bezstarostnou atmosféru přelomu 19. a 20. století a tvůrčí vzpouru mladých umělců, protestujících proti opakování slohů dávno minulých, což demonstrovali svým "odtržením" - tedy secesí.
Z Gustava a Ernsta Klimtových, Franze Matsche, Kolomana Mosera, Josefa Marii Olbricha nebo Otty Wagnera se stali spolutvůrci posledního univerzálního, výtvarného, mezinárodního slohu, jejichž dílo si v ulicích Vídně připomeneme, stejně jako fenomén Wiener Werkstätte, jejichž podílníkem a později vlastnikem byl olomoucký bankéř Otto Primavesi. 
 
 
 
 
VÍDEŃ BAROKNÍ
 
Vídeň se po třicetileté válce stala důležitým ohniskem evropského baroka. Vypravte se zpátky do éry oblých křivek, zdobnosti, dekorativnosti, hravosti, buclatých andílků, dynamických soch, štukového a zlatého dekoru, do doby Leopolda I., jeho synů Josefa a Karla a vnučky Marie Terezie. Nechte se vtáhnout do světa imperiální elegance, kterou tvořili Johann Bernhard Fischer von Erlach se synem Josephem Emanuelem, Johann Lukas von Hildebrandt, Giovanni Pietro Tencala, Domenico martinelli nebo Filiberto Lucchese nejen pro císařský dvůr, ale i pro slovnutné rody Lobkowitzů, Scharzenbergů nebo Harrachů, o jejichž reprezentativní paláce se postarali. 
 
 
 
 
VÍDEŃ ČESKÁ
 
Co je pravdy na tvrzení, že Češi postavili Vídeň...? 
 
Něco na tom bude, minimálně díky odkazu architektů a stavitelů Antona Pilgrama, Josefa Hlávky nebo Jakoba Gartnera. Kromě jejich staveb a realizací Vám ukážu, kde se nachází český národní kostel, místo, kde se ve Vídni vyřizovaly české dvorské záležitosti, kde jako vládce rakouských zemí sídlil Přemysl Otakar II. nebo kde bylo vystavováno jeho tělo po nešťastné bitvě na Moravském poli.
Dozvíte se, kde se narodila Božena Němcová, kde studoval Josef Ressel, kde bydlel Tomáš Masaryk nebo kde Hugo Haas.
Nezapomeneme ovšem ani na takové osobnosti, jakými byli Gustav Mahler, Sigmund Freud, Adolf Loos, František Palacký nebo Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče.
 
 
VÍDEŃSKÁ RINGSTRASSE
 
Ne každá uliční třída je v učebnicích architektury, ne každá se stala legendou.
 
Vydejte se po stopách překotného vývoje architektury druhé poloviny 19. století bulvárem, který měl být symbolem modernizace, liberalizace a emancipace tehdejší společnosti.
Seznamte se s příběhy, souvisejícími se vznikem a provozem budov parlamentu, nové radnice, univerzity, kostela Votiv Kirche, hotelu Imperial a spousty dalších ikonických staveb velikánů architektury, mezi něž patři Gottfried Semper, Carl von Hasenauer,  Eduard van der Nüll, August Sicard von Sicardsburg, Theophil Hansen, Otto Wagner, Josef Hlávka, Jakob Gartner, Friedrich von Schmidt nebo Heinrich von Ferstel.

LITTLE BIG CITY 

 

Malá velká Bratislava se jako hlavní město může pochlubit světovým unikátem své lokace na hranici tří států. Taky kdysi použivala tři jména: Pressburg, Prešpork a Pozsóny. 

Městských zajímavostí je však několikrát víc. Nechte si je ukázat od Bratislavského hradu přes národní divadlo, historickou radnici, šlechtické a státní paláce, městské chrámy až po proslulou Michalskou věž. 

Poznejte též Bratislavu skrze osobnosti, mezi nimiž najdeme Hanse Christiana Andersena, Zikmunda Lucemburského, Žofii Bavorskou, Pavla Országa Hviezdoslava, Ignáce Lamára, Imricha Eszterházyho, Emila Mirbacha nebo Johanna Andrease Segnera. 

 

 

BRATISLAVA MARIE TEREZIE 

 

25. červen 1741 - významné datum pro město, důležité datum pro marii Terezii, protože toho dne se korunovačním aktem stala nezpochybnitelnou panovnicí Uherského království.

Bratislava už několik korunovací zažila, tahle ale byla výjimečná nejen proto, že žena byla korunována jako král.

Vydejte se po stopách Marie Terezie a projděte kompletní korunovační trasu městem z hradu, přes katedrálu, starou radnici, františkánský kostel, Michalskou věž, náměstí Milosrdných bratří až na Korunovační pahorek, kde ceremoniál ukončilo panovničino čtvero mávnutí mečem do všech světových stran. 

Tradice, obřady, rituály, zvyky a pompa královského majestátu; to je to, co vás čeká při této historické rekonstrukci. 

 

 

BRATISLAVA HUDEBNÍ 

 

Do galerie slavných "Bratislavčanů" můžeme směle zařadit také několik hudebních skladatelů. Z rodáků jednoznačně vynikne Johann Nepomuk Hummel, z přespolních potom Ferenc Liszt, který se do města na Dunaji pravidelně vracel nejen za chápavým publikem, ale také za ženou svého srdce.

Zvu Vás na pátrání po této love story, abychom připomněli i další osobnosti hudební Bratislavy, jakými byli Anton Grigorijevič Rubinstein, Ernest von Dohányi, Géza Zichy, Wolfgang Amadeus Mozart nebo kdysi slavný výrobce klavírů Carl Schmidt. 

 

 

BRATISLAVSKÉ PALÁCE 

 

Velký nárůst prestiže Bratislavy začíná v 16. století v souvislosti s přistěhováním se vysoké uherské šlechty, prchající z Turky okupované Budy. Přišly časy, kdy se na okázalosti nešetřilo a rodinné paláce měly být výkladní skříní zemské aristokracie. 

Ukážu Vám reprezentativní architekturu, která vznikala na objednávku šlechtických rodů Grassalkovich, Eszterházy, Erdődy, de Pauli, von Kutscherfeld, Zichy nebo Csáky a především rodu Pálffy, který v kontextu dočasného hlavního města Uherska hrál nejzásadnější roli. 

 

 

BRATISLAVA ŽIDOVSKÁ 

 

Až do roku 5051 sahá doložená histoire židovské komunity v Bratislavě.

Pojďte se podívat, kde se nacházela rozsáhlá židovská čtvrť, která po staletí koexistovala v harmonické symbióze se svým křesťanským okolím.

Nechte si vyprávět příběhy jejích obyvatel, od těch zdánlivě obyčejných až po významné osobnosti, mezi nimiž nechyběl světově známý učenech Moše Schreiber alias Chatam Sofer. 

Navštívíme soudobou synagogu, ukážeme si, kde stála ta stará, zapátráme po kamenech zmizelých, podíváme se do muzea židovské kultury a nevynecháme ani starý izraelitský hřbitov. 

 

...příběhy v souvislostech.