BUDAPEST

 
 
 
 

BUDA - CESTOU UHERSKÝCH KRÁLŮ 

 

Podívejte se, kde svůj zasvěcený život žila královská dcera Margit. 

Vystoupejte na Rybářskou baštu, seznamte se s prvním uherským králem Istvánem a podívejte se, kde založil první kostel.

Ukážu vám místo dvorních svateb i královských korunovací, podíváme se, čí dům okupuje maďarský prezident, projdeme areálem královského paláce, představím vám drákulovu nevěstu a taky se podíváme na město z majestátního kopce, z nějž František Josef hrozil uherské metropoli.

Navštivte hned dva památkové areály zapsané na seznamu UNESCO: Markétin ostrov a Hradní vrch. 

 

 

PEŠŤSKÁ PANORAMA 

 

Od Římanů přes katolický středověk, turecký počátek novověku, až po Belle Époque, která Pešti vtiskla její dnešní eleganci... 

Podívejte se na antický vojenský tábor Contraaquincum, nejstarší restauraci ve městě, projděte si dunajskou prománádu i slavnou Váci utca, zjistěte, kde jsou uložena nejcennější maďarské relikvie - svatá pravice a svatoštěpánská koruna, objevte kde Turci zapomněli mirháb, nebo jak vypadá největší budova v zemi. 

Seznamte se se jmény Istvána Széchenyiho, Lajose Kossutha, Ference Deáka, Mihálye Veresmartye, Lajose Batthyánye nebo Imreho Nagye a zjistěte, co pro Maďary znamená záhadné číslo 96.

 

 

PEST MILÉNIOVÁ 


Krátce po spojení tří měst do jedné metropole, se především pešťská část začala mohutně rozvíjet; jednak s cílem vyrovnat se Vídni, jednak co nejdůstojněji oslavit tisíciletí příchodu Maďaru do Podunají.

Díky tomu si můžeme ukázat elegantní státní operu s mahlerovskými stopami, neobvyklé náměstí Oktogon, budovu bývalé tajné komunistické policie nacházející se na Andrássyho třídě, chráněné UNESCem, na níž navazuje náměstí Hrdinů s Památníkem Milénia, Vajdahunydským hradem, nebo Széchenyiho termálními lázněmi.

A co se tak třeba svézt nejstarším metrem na kontinentu? Beszáll kérek - Prosím, nastupte! 

 

 

BUDAPEST ŽIDOVSKÁ 

 

Vypravte se do jednoho z největších a nejživějších center judaismu v Evropě, kde se na ulicích běžně potkáte s ortodoxními židy v kaftanech, štrajmlech, s plnovousy a pejzy.

Uvidíte největší synagogu v Evropě, mikve, místo, kde se narodil zakladatel sionismu Theodor Herzl, muzeum, jež se mnůže pochlubit i moravskými exponáty, nebo unikátní památník šoa, financovaný jedním slavným hollywoodským hercem.

Poznejte židovské zvyky, tradice, výjimečnosti denního života a uchutnejte třeba i místní specialitu - židovský dezert flódni. 

 

...příběhy v souvislostech.

 
BUDA - cestou uherksých králů
 
Podívejte se, kde svůj zasvěcený život žila královská dcera Margit.
Vystoupejte na Rybářskou baštu, seznamte se s prvním uherským králem Istvánem a podívejte se, kde založil první kostel.
Ukážu vám místo dvorních svateb i královských korunovací, podíváme se, čí dům okupuje maďarský prezident, projdeme areálem královského paláce, představím vám drákulovu nevěstu a taky se podíváme na město z majestátního kopce, z nějž František Josef hrozil uherské metropoli.
Navštivte hned dva památkové areály zapsané na seznamu UNESCO: Markétin ostrov a Hradní vrch.