RIGA

 

 
 
KRAKÓW PAPIESKI
 
Po stopách Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II.
 
Zažijte Krakov optikou životního příběhu Karola Józefa Wojtyły, krakovského studenta, dělníka, kněze, biskupa, arcibiskupa a římského papeže.
Podívejte se do míst, kde za studií navštěvoval přednášky z polonistiky, kde úřadoval jako arcibiskup a kde pobýval i za svých papežských návštěv, díky čemuž vzniklo legendární papežské okno.
Zjistěte, kde se nacházejí papežské lyže a turistická výbava nebo papežské dary.
Nahlédněte do baziliky, kde měl Karol Wojtyła primici a byl pak vysvěcen na biskupa nebo zajděte k domu, kde bydlel se svým otcem po příchodu do svého osudového města. 

 

 

RIGA HISTORICKÁ 

 

Největší město Pobaltí, ležící na mohutné řece Daugavě a založené křižáckými rytíři při kristianizaci Livonska - přesně těmito atributy se může pochlubit Riga.

Projděte se ulicemi jeího historického centra a seznamte se s jejími zajímavými dějinami i vnější elegancí.

nechte si ukázat bývalý křižácký hrad, dnes sídlo prezidenta země, lotyšský parlament, památník nezávislosti, národní operu spojenou s Richardem Wagnerem, ikonické středověké domy zvané Tři bratři, evangelickou katedrálu, nebo slavný dům spolku Černohlavců. 

 
 

RIGA CARSKO-SOVĚTSKÁ 

 

Během velké severní války se Riga na začátku 18. století dostala pod ruský vliv a správu. To bylo za panování cara Petra I. Velikého, který ve městě několikrát pobýval. 

Pojťe vypátrat místa s jeho pobyty spojená, stejně jako to, o co se ve městě zasloužil a vybudoval.

Ukážeme si také největší pravoslavným chrám v Pobaltí a nevynecháme ani období sovětské okupace regionu, symbolizované na jedné straně například palácem akademie věd a televizní věží, nebo na druhé straně památníkem tzv. Baltské cesty a Muzeem okupace. 

 
 
 

RIGA SECESNÍ 

 

Pokud jste už skrz na skrz zkřižovali uličky a ulice staréoh města a toužíte Rigu poznat ještě šířeji, nechte se pozvat na vycházku objevující skvosty architektury přelomu 19. a 20. století. To byla v módě secese, která Rigu opravdu silně, jako málokteré další město v Pobaltí, zasáhla. 

Velké množství secesních domů v počtu přes osm stovek představuje jedinečnou galerii pod širým nebem, o kterou se zásadní měrou postaral také ruskýž architekt Michail Ejzenštejn, otec světoznámého filmového režiséra. 

 
 

RIGA ŽIDOVSKÁ 

 

Jedním z nejdramatičtjěších údobí moderních lotyšských dějin je éra 

2. světové války a osudy místních obyvatel židovského vyznání. Těch bylo něco přes 90 tisíc, koncentrovaných především v hlavním městě. Už v roce 1941 jich byla téměř třetina zavražděna a navíc tu bylo zřízeno mohutné ghetto pro 30 000 lidí, kam začaly vozit transporty židy především z Německa, ale i Rakouska a Terezína v Protektorátu Čechy a Morava. Jaké byly jejejich osudy, kdE žili (nebo spíš živořili), v jakých podmínkách za války existovali a jakým způsobem se jejich životy naplnily, to Vám ukážu na této vycházce po rižském ghettu a v místním muzeu holocaustu.

 

...příběhy v souvislostech.