VENEZIA

 
 
 
 
ŘÍM ANTICKÝ
Senatus Populusque Romanus
 
Svět caesarů, tribunů, praetorů, konzulů, gladiátorů, paricijů, plebejů i otroků Říma znovu ožívá.
Téměř 28. století historie Říme...
Ideje i architektura, která se ve středověku i novověku mnohokrát reinkarnovala do moderních stavebních stylů, slohů a forem. Vše začíná v Římě.
My zy začneme u Circa Maxima, abychom pod Palatinem minuli císařská fóra a ukázali si, jak naši antičtí předkové bydleli, jak se bavili, jak nakupovali, kde se soudili a vyznávali svá božstva. Ukážeme si místa zasedání senátu, včetně toho, kde zavraždili Gaia Julia Caesara, projdeme se po nejstarším římském mostě, shlédneme nejstarší divadlo a mimo jiných nevynecháme ani Pantheon, rafinovaně skrytý Dominiciánův stadion nebo mauzolea císařů Hadriana a Augusta. 

 

BENÁTKY DÓŽECÍ 

 

421 - to je rok, kdy bylo město v laguně jako útočiště zoufalých obyvatel pobřeží, prchajících před hunskými nájezdníky, založeno. Nejslavnější éru zažilo od konce sedmého, do konce osmnáctého století, kdy bylo městský státem v čele s dóžaty, která se postarala nejen o územní rozmach v regionu severního Jadranu, ale také o rozvoj dálkového námořního obchodu, ale i o získávání válečných kořistí v pdoobě četných umělecký děl, která do Venezie putovala. 

Projděte se napříč legendárním starým městem a zažijte neopakovatelnou atmosféru křivolakých ulic, uliček a tajemných průchodů, oprýskaných domů, kanálů, lodí, gondol a plavidel nejrůznějších druhů a především se pokochejte památkami, které s unikátní polohou vynesly městu zápis na seznam světového kulturního dědictví Unesco.

 

 

OSTROVY V LAGUNĚ 

Murano * Burano * Torcello

 

Jedinečnou benátskou lagunu tvoří celekm 118 ostrovů. Vydejte se alespoň na tři nejvýznamnější. 

Nejdřív vás vezmu na Murano, které se od konce 13. století stalo centrem výroby světově proslulého skla. Projděte se po nábřeží místního kanálu Grande, nahlédněte do románské baziliky San Donato, nebo na Veroneseho obrazy u dominikánů a na vlastní oči se podívejte, jak pracují místní skláři.

Na ostrově Burano budeme obdivovat barevnost fasád tamních domů a poklidnost tamního života, nakoukeneme pod ruce místních krajkářek a připomeneme si skladatele Baldassare Galuppiho.

A po krátké plavbě na protější Torcello odhalíme nejstarší osídlení laguny na dnes téměř pustném ostrově, zato ale pyšnícím se monumentálním chrámem Santa Maria Assunta nebo kamenným trůnem, na němž údajěn sedával hunský vůdce Attila.    

 

 

KANÁL GRANDE 

 

Prohlédněte si město z odlišné perspektivy, z perspektivy Benátkám tolik vlastní - z vodní hladiny.

Esovitá osa starého města, hlavní dopravní tepna připomínající hada, vinoucího se napříč ostrovem, námět často fotografovaný a dříve stejně často zobrazovaný vedutisty, jako byl například Canaletto. 

Vydejte se mezi gondoly, vaporetta a motoscafi, aby vám cestou od náměstí San Marco až po piazzale Roma neunikly slovutné chrámy Santa Maria della Salute, chiesa di San Geremie nebo San Simeone, reprezentativní paláce Casa d´Oro, Casa Foscari nebo Casa Rezzonico, galerie dell´Accademia nebo slavný most Ponte di Rialto. 

 

 

VIA TIZIANA 

 

Unikátnost Benátek je dána nejen jejich výjimečnou lokací, ale také obrovskou četností kostelů a chrámů, stejně jako paláců, jejichž majitelé se vždy starali o jejich náležitou výzdobu. Velkou měrou k tomu také přispěly objednávky u stěžejní osobnosti výtvarné scény Benátek 16. století Tiziana Vecellia, kterého můžeme s trochou nadsázky pasovat do pozice "dvorního malíře" města.

Vypravte se se mnou na dobrodružné objevování Benátek přes jeho dílo a dostaňte se tak do málo známých koutů mimo hlavní turistické trasy.

Těšte se na jeho dům v Canareggiu, na mistrovská díla, mezi nimiž nebude chybět např. Assunta, Transfigurazione, Annuciazione, San Giovanni apostolo, nebo Madonna di Ca 'Pesaro, stejně jako na malířovu monumentální hrobku. 

 

 

BENÁTKY ŽIDOVSKÉ 

 

Mezi atributy pestrého života města v laguně patří také přítomnost židovského etnika. Tu lze tušit už v prvních stoletích našeho letopočtu, nicméně první písemný doklad máme až z roku 945 v listěně benátského Senátu, který kapitánům zámořských lodí mířících do Orientu zakazuje brát na palubu židy.

Ti Benátští byli nakonec prvními v Evropě, kteří byli na počátku 16. století zahnání do ghetta. 

Do nového i starého ghetta vás zavedu, abychom si ukázali nejen pět dochovaných synagog, ale také si mohli vysvětlit etymologii tohoto slova, které pochází právě z Venezie.

Vypravíme se ovšem i na Lido, na jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě, s hrobkou slavného rabína, učitele a spisovatele Leoneho da Modena, jehož kázání vyhledávali i křesťané, a podíváme se taky na Rialto. Nejen, že zjistíme, co se tam děje a o čem se tam mezi Benátčany povídá, ale možná tam také mezi benátskými kupci potkáme jednoho z nejslavnějších židů - Shylocka.

 

...příběhy v souvislostech.