ROMA

 
 
 
 
ŘÍM ANTICKÝ
Senatus Populusque Romanus
 
Svět caesarů, tribunů, praetorů, konzulů, gladiátorů, paricijů, plebejů i otroků Říma znovu ožívá.
Téměř 28. století historie Říme...
Ideje i architektura, která se ve středověku i novověku mnohokrát reinkarnovala do moderních stavebních stylů, slohů a forem. Vše začíná v Římě.
My zy začneme u Circa Maxima, abychom pod Palatinem minuli císařská fóra a ukázali si, jak naši antičtí předkové bydleli, jak se bavili, jak nakupovali, kde se soudili a vyznávali svá božstva. Ukážeme si místa zasedání senátu, včetně toho, kde zavraždili Gaia Julia Caesara, projdeme se po nejstarším římském mostě, shlédneme nejstarší divadlo a mimo jiných nevynecháme ani Pantheon, rafinovaně skrytý Dominiciánův stadion nebo mauzolea císařů Hadriana a Augusta. 

 

ŘÍM ANTICKÝ 

Senatus Populusque Romanus

 

Svět caesarů, tribunů, praetorů, konzulů, gladiátorů, patricijů, plebejů i otroků znovu ožívá.

Téměř 28. století historie města...

Ideje i architektura, která se ve středověku i novověku mnohokrát reinkarnovala do moderních stavebních stylů, slohů a forem. Vše začíná v Římě.

My začneme u Circa Maxima, abychom pod Palatinem minuli Colosseocísařská fóra a ukázali si, jak naši antičtí předkové bydleli, jak se bavili, jak nakupovali, kde se soudili a vyznávali svá božstva. Ukážeme si místa zasedání senátu, včetně toho, kde zavraždili Gaia Julia Caesara, projdeme se po nejstarším římském mostě, shlédneme nejstarší divadlo a mimo jiných nevynecháme ani Pantheon, rafinovaně skrytý Dominiciánův stadion nebo mauzolea císařů Hadriana a Augusta. 

 

 

ŘÍM BAROKNÍ 

Místo narození: Řím

 

Reformace a následná protireformace vytvořily v epicentru katolického světa úrodné podhoubí pro vznik nového uměleckého, stavebního a životního stylu: baroka. 

Seznamte se s ikonickými stavbami, které ovlivnily vývoj architektury v celé Evropě a z nichž potom další architekti vydatně "opisovali".

Chrámy, paláce, fontány a mecenát papežů Pavla V., Urbana VIII., Inocence X., Alexadra VII. nebo Klementa IX.

Nechte si vyprávět příběh o uměleckém a lidském sporu dvou velikánů světové architektury Gian Lorenza Berniniho a Francesca Borrominiho, kterým při tvorbě novéhoh stylu sekundovali například Carlo Maderno, Carlo Fontana, Nicoló Salvi a další. 

 

 

ŘÍM POUTNÍ 

Lev 25, 10: I posvětíte léta padesátého, a vyhlásíte svobodu v zemi té všechněm obyvatelům jejím.  

 

Po téměř dva tisíce let je Řím hlavním cílem křesťanských poutníků z celého světa. Jejich počty narostly po roce 1300 díky Bonifáci VIII., který zavedl tradicí Svatých roků.  

Zacíleno na místa speciálního kultu, ostatky svatých a mučedníků, místa posledního odpočinku svatých apoštolů, cenné relikvie dovezené do Říma horlivou křesťankou a matkou císaře Konstantina sv. Helenou...

Navštivte 7 hlavních poutních chrámů Říma a odhalte skryté poklady papežských bazilik.

Ukážu vám, kde sbírala krev sv. mučedníků sv. Praxeda a kde jsou pohřbeni, podíváte se na Kristův kříž, sloupek u kterého byl bičován nebo na schody, po kterých kráčel v paláci Piláta Pontského.

Zjistěte, kde se nacházejí Kristovy jesle, stůl z večeřadla nebo lebky sv. apoštolu Petra a Pavla.

 

 

ŘÍM - ČESKÉ STOPY 

Objevte pevné vazby Věčného města a českých zemí. 

 

Seznamte se s místy, spojenými se soluňskými bratry a velkomoravskými věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem a s kultem sv. Vojtěcha Slavníkovce.

Navštivte místa posledního odpočinku hudebního skladatele Josefa Myslivečka, pražských arcibiskupů Jana z Jenštejna a Josefa Berana, nebo olomouckého kanovníka Maxmiliána z Pernštejna.

Poznejte titulární chrámy moravských a českých kardinálů, připomeňte si zajímavé detaily císařské korunovace Karla IV.

Podívejte se, odkud zákulisní politiku na papežském dvoře ovlivňoval olomoucký kníže biskup kardinál Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu, zjistěte, kde se v Římě oslavuje katolické vítězství v bitvě na Bílého hoře nebo kde narazíte na sv. Anežku se svatými Jany Nepomuckým a Sarkanderem.

 

 

ŘÍM ŽIDOVSKÝ 

Od Mojžíše po šoa/holocaust

 

Řím se může pochlubit celou řadou historikých nej. Mezi ně patří i první židé na Starém kontinentu, přítomní tu už od poloviny 2. století před Kristem. 

Pojďte sledovat osudy nejstarší hebrejské komunity v Evropě od jejího příchodu do Věčného města, přes éru po založení ghetta v polovině 16. století za papeže Pavla IV., skrz jeho rozšíření v 19. století za Lva XII. až po osudový 16. říjen 1943, kdy došlo
k deportaci obyvatel do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. 

Kolik lidí přežilo? Jak to vypadá s židovskou komunitou dnes?

Vydejte se do ulic Rione Sant´Angelo, abyste našli odpovědi nejen na tyto otázky, ale abyste spatřili taky monumentální novou synagogu s židovským muzeem, mikvi, pozůstatky antických staveb, stejně jako stavby křesťanských kostelů nebo paláců římské aristokracie.

Seznamte se i s fenoménem kašrut a s dalšími místy mimo ghetto, které souvisejí s tradicí a historií místních izraelitů.

 

 

ŘÍM BENITA MUSSOLINIHO 

Fašistická fasáda Věčného města

 

V roce 1922 si Benito Mussolini po svém legendárním Pochodu na Řím vynutil jmenování předsedou vlády a začal nejen Itálii, ale i její hlavní město přetvářet k obrazu svému.

S budováním kultu osobnosti vznikla i místa, z jejichž monumentální strohosti může člověka až mrazit.

Podívejte se proto tam, kde se nechal jako antický caesar a novodobý duce oslavovat, kde se usadil a odkud vedl plamenné projevy k zástupům svých věrných.

Projděte se po třídě, jejíž architektura oslavuje uzavření lateránských dohod mezi Mussolinim a papežem Piem XI.

Prohlédněte si světově unikátní čtvť E.U.R., která se stavěla pro světou výstavu, co nikdy nebyla, a znovu oživila ideály antického urbanismu a architektury v nových formách, díky čemuž vzniklo mimo jiného i tak zvané "Hranaté koloseum". 

 

 

ŘÍM FILMOVÝ - PRÁZDNINY V ŘÍMĚ 

Nestárnoucí filmová klasika v unikátních kulisách.

 

Prožijte i vy vaše prázdniny v Římě originálně a se spoustou nevšedních zážitků. Přidáme-li špetku romantiky, může z toho být i milostný příběh.

Pokud ne zrovna ten váš, tak aspoň ten, který si na filmovém plátně užili kouzelná Audrey Hapburn a neodolatelný Gregory Peck.

Vyzkoušejte si, stejně jako princezna Anna, svou pravdomluvnost zasunutím ruky do Úst pravdy, podívejte se na ambasádu její země, z níž pod rouškou noci prchla, aby zažila své dobrodružství, nebo navštivte mládenecký byt svérázného amerického novináře Joe Bradleyho. 

Originální kulisou ke střípkům, klípkům a zajímavostem z natáčení budou například Španělské schody, Andělský hrad, Koloseum, Forum Romanum nebo Fontana di Trevi.

 

 

ŘÍM FILMOVÝ - ANDĚLÉ A DÉMONI 

Ilumináti, Brown, Bernini, ambigramy, Armageddon... 


Vydejte se do ulic Říma ve stopách neohroženého symbologa Roberta Langdona, vlastnostmi zpola Sherlocka Holmese a zpola Indiana Jonese, a okouzlující vědkyně Vittorie Vetrové, které Dan Brown vyslal na dobrodružnou cestu odehrávající se mezi zapečetěnými kryptami, nebezpečnými katakombami, opuštěnými chrámy a dokonce v srdci nejuzavřenějšího trezoru na světě. 

Na svém putování s nimi sledujte 400 let staré symboly, které znamenají jedinou naději pro úspěšný průběh konkláve a přežití Vatikánu.

San Pietro, Castel Sant'Angelo, Pantheon, Piazza del´Popolo, Santa Maria della Vittoria, Piazza Navona. 

Kde končí realita a začíná autorova fabulace?

Rozlište fikci a fakta...!

 

...příběhy v souvislostech.