NÜRNBERG

 

 
 
 
 
ŘÍM ANTICKÝ
Senatus Populusque Romanus
 
Svět caesarů, tribunů, praetorů, konzulů, gladiátorů, paricijů, plebejů i otroků Říma znovu ožívá.
Téměř 28. století historie Říme...
Ideje i architektura, která se ve středověku i novověku mnohokrát reinkarnovala do moderních stavebních stylů, slohů a forem. Vše začíná v Římě.
My zy začneme u Circa Maxima, abychom pod Palatinem minuli císařská fóra a ukázali si, jak naši antičtí předkové bydleli, jak se bavili, jak nakupovali, kde se soudili a vyznávali svá božstva. Ukážeme si místa zasedání senátu, včetně toho, kde zavraždili Gaia Julia Caesara, projdeme se po nejstarším římském mostě, shlédneme nejstarší divadlo a mimo jiných nevynecháme ani Pantheon, rafinovaně skrytý Dominiciánův stadion nebo mauzolea císařů Hadriana a Augusta. 

 

NORIMBERK CÍSAŘSKÝ 

 

I když Svatá říše římská nikdy své oficiální hlavní město neměla, v jistém smyslu bychom za něj po pět století mohli považovat Norimberk. Poté, co zde císař Jindřich III. založil hrad a Friedrich Barbarosa jej významně rozšířil, byl nepřetržitě až do poloviny 16. století částečnou rezidencí všech imperátorů. Neodmyslitelně k nim patří také Karel IV., který tu nejen nastoupil svou císařskou korunvoační cestu, ale také tu vydal svou Zlatou bulu, jako základní zákon Říše.

Nechte si ukázat císařský hrad, odhalím vám místo konání říšských sněmů, dozvíte se, kde se konalo pravidelné holdování králům a císařů, kde byly uloženy a vystavovány říšské korunovační klenoty, zavedu vás na místo křtu krále Václava IV. a připomenu celou řadu dalších památek na jeho velkého a slavného otce.

Připomeňte si slávu zaniklého evrpského impéria.

 

 

NORIMBERK DÜREROVSKÝ 

 

Středofranská metropole měla na sklonku středověku ohromné štěstí v tom, že se stala líhní velkých osobností uměleckého světa. 

Mezi nimi jednoznačně vynikla veskrze renesanční osobnost malíře, kreslíře, grafika, matematika a pedagoga Albrechta Dürera. 

Seznamte se s jeho životem a tvorbou na autentických místech. Poznejte jeho původ, domy, v nichž žil a se svou dílnou pracoval, podívejte se, kde byl pokřetěný a kde se ženil nebo kde je pochovaný.

Zvu vás na pátrání po jeho díle i po díle jeho kolegů sochařů Heinricha Beheima, Adama Krafta nebo jeho slavného současníka Veita Stosse.

 

 

NORIMBERK - FÜHREROVO MĚSTO 

 

Norimberk se už s koncem 20. let minulého století začal jasně profilovat coby jedno z nejvýznamnějších měst pozdějšího hitlerovského Německa. Pochopitelně ne náhodou.

Jako významná rezidence císaře Svaté říše římské se měl stát důležitým symbolem Říse třetí. Od roku 1933 k tomu přispělo ustanovení města jako stálého dějiště Reichsparteitage - monstrózních sjezdů NSDAP, k čemuž začal vznikat okázalý areál projektovaný Albertem Speerem.

Projděte si jeho zbytky, včetně monumentální třídy Grosse Strasse, ukážu vám mj. proslulý hotelový balkon, ze kterého Hitler sledoval vojenské přehlídky, dozvíte se, kde byly vyhlášeny tzv. Norimberské zákony a podíváte se i k justičnímu paláci, který se stal v letech 1945-49 dějištěm norimberských procesů, soudících pohlaváry Třetí říše a německé válečné zločince.

 

 

NORIMBERK ŽIDOVSKÝ 

 
 

Pohnuté osudy norimberských židů se začínají psát v roce 1112 s první zmínkou v listině císaře Jindřicha V. a podobně jako i jinde v Evropě byly provázeny mnoha pogromy, z nichž nejtěžší byl ten v roce 1349 za panování Karla IV. Židé pak ve městě vydrželi už jen dalšího jeden a půl století, než z něj na dalších 350 let byli vypovězeni, což znamenalo například vznik velmi významné hebrejské komunity v sousedním Fürthu.

Vydejte se se mnou po stopách středověkých norimberských židovských osad, nechte si ukázat lokace čtyř zaniklých synagog, seznamte se s významnými podnikateli a mecenáši, zjistěte, co mají s místními izraelity společné křesťanské kostely Frauenkirhche a Lorenzkirche nebo se podívejte na místo, kde byly vyhlášeny antižidovské zákony o říském občanství a ochraně německé krve a cti.

 

...příběhy v souvislostech.