SALZBURG

 

 
 
 
 
VÍDEŃ IMPERIÁLNÍ
 
Ukážu vám nejpřepychovější budovy na jednom z nejznámnějších bulvárů světa.
Protáhnu vás císřskými zahradami, pozvu na Sachrův dort a na návšětvu největší grafické sbírky na světě.
Navštívíme rakouskou katedrálu číslo 1 a taky kostel, kde se vdávala Marie Terezie, Marie Antoinetta nebo Sissi.
Vezmu vás na návštěvu k Mozartovým, nahlédneme k lipicánům, podíváme se na Vídeň římských legionářů, protáhnu vás sídlem habsburských císařů a českých králů a ukážu, kde jsou společně s několika olomouckými biskupy a arcibiskupy uloženi k věčnému spánku.
Na závěr ještě poodhalíme roušku Šifry mistra Leonarda. 
 
 
VÍDEŇ CÍSAŘSKÁ
 
U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
 
Na ose Schönbrunn (narození, úmrtí), Hofburg (život a váda), Augustinerkirche (svatba), Stephansdom (smuteční ceremoniál), Kaisergruft (pohřeb) si připomeneme nejdelší vlády mezi rakouskými panovníky a českými králi.
Zjistěte, jaký byl jako panovník, manžel, otec a dědeček. Jaký byl jeho vztah k ženám, k rodině nebo k dětem.
Poznejte, jak vypadal jeho běžný pracovní den, jak se nejraději oblékal, nebo jak vypadal poslední den jeho života. Dozvíte se také, kde se nachází kočár, kterým se vydal na svou poslední cestu, jak probíhal habsburský pohřební ceremoniál nebo i to, jak se proměnila Vídeň za jeho dlouhého života a vlády.
 
 
 
VÍDEŃ HUDEBNÍ
Světové hlavní město hudby.
 
(Těžko najdetedete) Nenajdete žádné jiné město, které by se mohlo ve své historii pochlubit tak vysokou koncentrací slavných hudebníků a významných hudebních skladatelů.
 
Pojďte se podívat, kde žil Gustav Mahler, kde se usídlil a kam nakonec pochovali proslulého Benátčana Antonia Vivaldiho, zjistěte důvod častých výměn adres Ludwiga van Beethovena,
 
podívejte se, kam chodil na kávu Franz Lehár,  
 
kde složil Figarovu svatbu, kde Únos ze Serailu a kde se seznámil se svou nastávající; uvidíte i místo jeho svatby, úmrtí a velmi skromného pohřbu, ovšem dozvíte se také, kde skonal jeho velký konkurent Antonio Salieri.  
   
 
 
VÍDEŇ SECESNÍ
 
Art nouveau, Modern Style, Stile Floreale, secese, Jugendstill.  
 
Připomeňte si zdánlivě bezstarostnou atmosféru přelomu 19. a 20. století a tvůrčí vzpouru mladých umělců, protestujících proti opakování slohů dávno minulých, což demonstrovali svým "odtržením" - tedy secesí.
Z Gustava a Ernsta Klimtových, Franze Matsche, Kolomana Mosera, Josefa Marii Olbricha nebo Otty Wagnera se stali spolutvůrci posledního univerzálního, výtvarného, mezinárodního slohu, jejichž dílo si v ulicích Vídně připomeneme, stejně jako fenomén Wiener Werkstätte, jejichž podílníkem a později vlastnikem byl olomoucký bankéř Otto Primavesi. 
 
 
 
 
VÍDEŃ BAROKNÍ
 
Vídeň se po třicetileté válce stala důležitým ohniskem evropského baroka. Vypravte se zpátky do éry oblých křivek, zdobnosti, dekorativnosti, hravosti, buclatých andílků, dynamických soch, štukového a zlatého dekoru, do doby Leopolda I., jeho synů Josefa a Karla a vnučky Marie Terezie. Nechte se vtáhnout do světa imperiální elegance, kterou tvořili Johann Bernhard Fischer von Erlach se synem Josephem Emanuelem, Johann Lukas von Hildebrandt, Giovanni Pietro Tencala, Domenico martinelli nebo Filiberto Lucchese nejen pro císařský dvůr, ale i pro slovnutné rody Lobkowitzů, Scharzenbergů nebo Harrachů, o jejichž reprezentativní paláce se postarali. 
 
 
 
 
VÍDEŃ ČESKÁ
 
Co je pravdy na tvrzení, že Češi postavili Vídeň...? 
 
Něco na tom bude, minimálně díky odkazu architektů a stavitelů Antona Pilgrama, Josefa Hlávky nebo Jakoba Gartnera. Kromě jejich staveb a realizací Vám ukážu, kde se nachází český národní kostel, místo, kde se ve Vídni vyřizovaly české dvorské záležitosti, kde jako vládce rakouských zemí sídlil Přemysl Otakar II. nebo kde bylo vystavováno jeho tělo po nešťastné bitvě na Moravském poli.
Dozvíte se, kde se narodila Božena Němcová, kde studoval Josef Ressel, kde bydlel Tomáš Masaryk nebo kde Hugo Haas.
Nezapomeneme ovšem ani na takové osobnosti, jakými byli Gustav Mahler, Sigmund Freud, Adolf Loos, František Palacký nebo Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče.
 
 
VÍDEŃSKÁ RINGSTRASSE
 
Ne každá uliční třída je v učebnicích architektury, ne každá se stala legendou.
 
Vydejte se po stopách překotného vývoje architektury druhé poloviny 19. století bulvárem, který měl být symbolem modernizace, liberalizace a emancipace tehdejší společnosti.
Seznamte se s příběhy, souvisejícími se vznikem a provozem budov parlamentu, nové radnice, univerzity, kostela Votiv Kirche, hotelu Imperial a spousty dalších ikonických staveb velikánů architektury, mezi něž patři Gottfried Semper, Carl von Hasenauer,  Eduard van der Nüll, August Sicard von Sicardsburg, Theophil Hansen, Otto Wagner, Josef Hlávka, Jakob Gartner, Friedrich von Schmidt nebo Heinrich von Ferstel.

SALZBURG ARCIBISKUPSKÝ 

 

Salzburg se může pyšnit jedním z nejstarších biskupství severně od Alp, což nakonec ve středověku vyústilo ve fakt, že město se stalo centrem církevního státu s arcibiskupem, coby světským vládcem, v čele. 

A že se tu děly věci...

Povyprávím Vám o osudech hříšného arcibiskupa Wolfa Dietricha von Reittenau a jeho palácovém dárku pro milenku a matku jeho dětí, ukážu Vám nejstarší biskupské sídlo u sv. Petra, nejstarší klášter v německy mluvících zemích, neunikne nám Stará rezidence přebudovaná arcibiskupem Harrachem, univerzita založená arcibiskupem Parisem Lodronem, nebo největší barokní kašna Zaalpí zřízená pro arcibiskupa Guidobalda hraběte Thuna. 

Vzhlédneme k pevnosti Hohensazburg iniciované arcibiskupem Gebhardem von Helfenstein, uděláme průhled nejstarším silniční tunel v Rakousku, objednaným arcibiskupem Sigmundem Christophem von Schrattenbach a zavedu Vás také do majestátního salzburského dómu i jeho krypty, kde jsou arcibiskupové pohřbeni, včetně bývalého olomouckého knížecího biskupa Jakuba Arnošta hraběte 

z Liechtensteina-Castelcornu.

 

 

MOZARTŮV SALZBURG 

 

Jsou v Evropě desítky měst, která jsou nejrůznějším způsobem spojena s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Ale existuje jen jedno jediné, které pro něj hrálo nejzásadnější roli a kde prožil asi třetinu svého žívota. Jeho rodný Sazburg.

Nechte si ukázat všechna místa, spojená s životem zázračného dítěte i jeho rodinných příslušníků. 

Navštivte oba domy, v nichž Mozartovi bydleli, podívejte se na křtitelnici, která se stala nástrojem jeho první svátosti, zjistěte, kde se odehrálo jeho první veřejné vystoupení nebo kde byl i s otcem zaměstnán a vkročte také 

na hřbitov Sebastianfriedhof, kde je pochována velká část jeho nejblížších.

Nezapomeneme ovšem ani na další stránky hudební historie města a osobnosti, které jsou do nich vepsány, jako např. Heinrich Biber, Michael Haydn nebo Herbert von Karajan.

 

 

SALZBURG ANTICKÝ 

 

Dlouhé dějiny Salzburgu mají své kořeny už s koncem prvního století před Kristem, kdy v rámci římské kolonizace vzniká nová provincie Noricum s osadou Iuvavum, jíž se za císaře Claudia dostalo udělení městský práv. Vzniklo tedy Municipium Claudium Iuvavum - antický předchůdce dnešního Solnohradu. 

Vydejte se pátrat, kde a jak předchůci současných Salzburčanů žili. 

Zjistěte, kde stál důležitý most spojující obě části řekou rozděleného města, kde se tyčil chrám zasvěcený bohu léčitelstvé Asklépiovi nebo kde se nacházely luxusní domy městské honorace, často vybavené i horkovzdušným topením.

Ukážu Vám také, kde jsou k vidění antické archeologické nálazy, a to včetně unikátních mozaik, vzniknuvších už ve 3. století. 

 

 

SALZBURSKÉ  OSOBNOSTI 

 

I když zůstávají ve stínu velkého Amadea, také jejich osudy se na delší, kratší, či naprosto epizodní dobu spojily s městem na řece Salzach. 

Připomeňte si tedy v autentických lokacích fyzika a matematika Chirstiana Doplera s jeho českými a slovenskými vzpomínkami, výhnamného rakouského básníka Georga Trakla nebo zakladatele moderní medicíny Paracelsa. Ukážu vám, kde žil, i místo jeho poslední odpočinku, stejně jako hrob geneálního barokního architekta Santina Solariho. Prozradím Vám, co měl se Salzburgem společného Albert Einstein, kde byste ve městě svého času narazili na řeckého krále Ottu I. nebo rakouskou císařovnu Carolinu Augustu, hudebního skladatele Franze Schuberta, nebo přírodovědce Alexandra Humboldta.

A jestlipak víte, kde strávila poslední etapu svého života kontroverzní česká herečka Lída Baarová?  

 

 

SALZBURG ŽIDOVSKÝ 

 

Židovská historie města se začíná psát ve 12. století, a podobně jako ve zbytku Evropy, je provázena celou řadou dramatických událostí a zvratů v podobě pogromů a vyhánění.

Vypravte se po stopách prvního židovského osídlení, nejstršího městského templu, kamenů zmizelých - Stolpersteine a také celé řady významných osobností. Dozvíte se, čím je se Salzburgem spojen zakladatel sionistického hnutí Theodor Herzl a slavný divadelní režisér Max Reinhardt nebo kde žil spisovatel Stefan Zweig.

Ukážu vám, kde salzburští židé provozovali taharu, kde se skrývá současná synagoga nebo objasním, jak zapadá do židovské historie města katolická katedrála sv. Ruperta a Virgila. 

 

 

THE SOUND OF THE MUSIC 

 

Když se v roce 1965 dostal do kin americký hudební film The Sound of the Music, okamžitě se stal celosvětovém hitem. Do čela pozornosti katapultoval mladičkou Julii Andrews, coby řádovou novicku Marii, proměňující se ve zpívající a tančící vychovatelku 7 dětí ovdovělého a poněkud suchopárného a pedantistického kapitána von Trappa, ztvárněného Christopherem Plummerem.

Ze Salzburgu - místa natáčení - se díky tomu stalo doslova poutní místo. 

Ani po 50 letech hvězda muzikálu, oceněného pěti Oscary, neupadá a do města přivádí tisíce zahraničních turistů.

Proto si i vy projděte slavné filmové lokace, jako např. benediktinské opatství Nonnberg, Rezidenční náměstí, fontánu Pferdeschwemme nebo zahrady zámku Mirabell, kde Maria s dětmi zpívala slavné 'Do-Re-Mi'.

 

...příběhy v souvislostech.