BRUSSEL

 

 

 
 
 
 
VÍDEŃ IMPERIÁLNÍ
 
Ukážu vám nejpřepychovější budovy na jednom z nejznámnějších bulvárů světa.
Protáhnu vás císřskými zahradami, pozvu na Sachrův dort a na návšětvu největší grafické sbírky na světě.
Navštívíme rakouskou katedrálu číslo 1 a taky kostel, kde se vdávala Marie Terezie, Marie Antoinetta nebo Sissi.
Vezmu vás na návštěvu k Mozartovým, nahlédneme k lipicánům, podíváme se na Vídeň římských legionářů, protáhnu vás sídlem habsburských císařů a českých králů a ukážu, kde jsou společně s několika olomouckými biskupy a arcibiskupy uloženi k věčnému spánku.
Na závěr ještě poodhalíme roušku Šifry mistra Leonarda. 
 
 
VÍDEŇ CÍSAŘSKÁ
 
U příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
 
Na ose Schönbrunn (narození, úmrtí), Hofburg (život a váda), Augustinerkirche (svatba), Stephansdom (smuteční ceremoniál), Kaisergruft (pohřeb) si připomeneme nejdelší vlády mezi rakouskými panovníky a českými králi.
Zjistěte, jaký byl jako panovník, manžel, otec a dědeček. Jaký byl jeho vztah k ženám, k rodině nebo k dětem.
Poznejte, jak vypadal jeho běžný pracovní den, jak se nejraději oblékal, nebo jak vypadal poslední den jeho života. Dozvíte se také, kde se nachází kočár, kterým se vydal na svou poslední cestu, jak probíhal habsburský pohřební ceremoniál nebo i to, jak se proměnila Vídeň za jeho dlouhého života a vlády.
 
 
 
VÍDEŃ HUDEBNÍ
Světové hlavní město hudby.
 
(Těžko najdetedete) Nenajdete žádné jiné město, které by se mohlo ve své historii pochlubit tak vysokou koncentrací slavných hudebníků a významných hudebních skladatelů.
 
Pojďte se podívat, kde žil Gustav Mahler, kde se usídlil a kam nakonec pochovali proslulého Benátčana Antonia Vivaldiho, zjistěte důvod častých výměn adres Ludwiga van Beethovena,
 
podívejte se, kam chodil na kávu Franz Lehár,  
 
kde složil Figarovu svatbu, kde Únos ze Serailu a kde se seznámil se svou nastávající; uvidíte i místo jeho svatby, úmrtí a velmi skromného pohřbu, ovšem dozvíte se také, kde skonal jeho velký konkurent Antonio Salieri.  
   
 
 
VÍDEŇ SECESNÍ
 
Art nouveau, Modern Style, Stile Floreale, secese, Jugendstill.  
 
Připomeňte si zdánlivě bezstarostnou atmosféru přelomu 19. a 20. století a tvůrčí vzpouru mladých umělců, protestujících proti opakování slohů dávno minulých, což demonstrovali svým "odtržením" - tedy secesí.
Z Gustava a Ernsta Klimtových, Franze Matsche, Kolomana Mosera, Josefa Marii Olbricha nebo Otty Wagnera se stali spolutvůrci posledního univerzálního, výtvarného, mezinárodního slohu, jejichž dílo si v ulicích Vídně připomeneme, stejně jako fenomén Wiener Werkstätte, jejichž podílníkem a později vlastnikem byl olomoucký bankéř Otto Primavesi. 
 
 
 
 
VÍDEŃ BAROKNÍ
 
Vídeň se po třicetileté válce stala důležitým ohniskem evropského baroka. Vypravte se zpátky do éry oblých křivek, zdobnosti, dekorativnosti, hravosti, buclatých andílků, dynamických soch, štukového a zlatého dekoru, do doby Leopolda I., jeho synů Josefa a Karla a vnučky Marie Terezie. Nechte se vtáhnout do světa imperiální elegance, kterou tvořili Johann Bernhard Fischer von Erlach se synem Josephem Emanuelem, Johann Lukas von Hildebrandt, Giovanni Pietro Tencala, Domenico martinelli nebo Filiberto Lucchese nejen pro císařský dvůr, ale i pro slovnutné rody Lobkowitzů, Scharzenbergů nebo Harrachů, o jejichž reprezentativní paláce se postarali. 
 
 
 
 
VÍDEŃ ČESKÁ
 
Co je pravdy na tvrzení, že Češi postavili Vídeň...? 
 
Něco na tom bude, minimálně díky odkazu architektů a stavitelů Antona Pilgrama, Josefa Hlávky nebo Jakoba Gartnera. Kromě jejich staveb a realizací Vám ukážu, kde se nachází český národní kostel, místo, kde se ve Vídni vyřizovaly české dvorské záležitosti, kde jako vládce rakouských zemí sídlil Přemysl Otakar II. nebo kde bylo vystavováno jeho tělo po nešťastné bitvě na Moravském poli.
Dozvíte se, kde se narodila Božena Němcová, kde studoval Josef Ressel, kde bydlel Tomáš Masaryk nebo kde Hugo Haas.
Nezapomeneme ovšem ani na takové osobnosti, jakými byli Gustav Mahler, Sigmund Freud, Adolf Loos, František Palacký nebo Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče.
 
 
VÍDEŃSKÁ RINGSTRASSE
 
Ne každá uliční třída je v učebnicích architektury, ne každá se stala legendou.
 
Vydejte se po stopách překotného vývoje architektury druhé poloviny 19. století bulvárem, který měl být symbolem modernizace, liberalizace a emancipace tehdejší společnosti.
Seznamte se s příběhy, souvisejícími se vznikem a provozem budov parlamentu, nové radnice, univerzity, kostela Votiv Kirche, hotelu Imperial a spousty dalších ikonických staveb velikánů architektury, mezi něž patři Gottfried Semper, Carl von Hasenauer,  Eduard van der Nüll, August Sicard von Sicardsburg, Theophil Hansen, Otto Wagner, Josef Hlávka, Jakob Gartner, Friedrich von Schmidt nebo Heinrich von Ferstel.

BRUSSEL KRÁLOVSKÝ 

 

Tradice samostatného Belgického království je sice poměrně mladá, jelikož začíná teprve v roce 1831 jeho vyhlášení a provoláním Leopolda Sako-Kobursko-Gothajského prvním monarchou, ovšem navazuje na dlouhou tradici Vévodství brabantského a Španělského a Rakouského Nizozemí.

Proto se můžete vydat po zřetelné stopě panovníků a ukázat si např., kde ve městě úřadovali místodržitelé španělských králů, odhalit galerii brabantských vévodů, seznámit se s fundátorskými počiny místodržitelů Karla Lotrinského a Albrechta Sasko-Těšínského. Ukážu vám, kde byl provolán první belgický král, kde úřaduje a kde bydlí ten současný, nebo i to, kde se tradičně konají královské svatby nebo pohřby. 

 

 

BRUSSEL EVROPSKÝ 

 

I když byl Brussel v historii součástí nejůrznějších státních celků, vždy měl svou zastřešující evropskou identitu. 

Ta byla ještě zdůrazněna stěžejní úlohou v rámci Evropské unie. Brussel je sídlem celé řady evropských institucí, především Evropké komise a Evropského parlamentu. Seznamte se s místy, kde sídlí nejvýznamnější evropské orgány a instituce, jichž jsme nedílnou součástí, kde spolurozhodujeme na nadnárodní úrovni, a nenechte si ujít ani exkurzi v Parlamentáriu - jedinečné multimediální prezentaci Evropského parlamentu.

 

 

BRUSSEL EXPO 

 

Svět zdecimovaný druhou světovou válkou se během dekády znovu postavil na nohy a svou energii, sílu a novou emancipaci dal na jeho první poválečnou světovou výstavou EXPO 1958.

Hlavní dominantou výstaviště se stalo Atomium - 165miliardkrát zmenšená molekula železa. I když bylo Expo 58 nejslavnější, nebylo první světovou výstavou uskutečněnou v belgické metropoli. Své nesmazatelné stopy ve městě zanechaly i expozice v letech 1897, 1910 a 1935. Vydejte se po jejich stopách nejen ve čtvrti Laeken, ale též v parku Cinquantenaire nebo v oblasti Mont des Arts. 

 

 

BRUSSELEM OD SECESE PO ART DECO 

 

Brussel se na přelomu 19. a 20. století stal jedním z nejvýznamnějších ohnisek moderní světové architektury. 

V období tzv. Belle Époque se vedle Vídně a Paříže vyprofiloval, jako důležité centrum secese. Hlavními hvězdami se zde stali architeti Josef Hoffmann se svým paláce Stoclet a především pak Victor Horta, jehož bruselské domy se staly součástí světového dědictví UNESCO. Seznamte se s těmito stavbami, stejně jako s inkonami pro Brussel typického stlyu art deco, k nimž patří např. Palais des Beaux-Arts, Villa Empain nebo Basilique de Koekelberg.

 

 

BRUSSEL ŽIDOVSKÝ 

 

Odhalte poněkud skrytou tvář Bruselu - tvář tvořenou jeho židovskými obyvateli. Ti do země přišli v 1. století a obývali ji až do roku 1944, kdy skončily transporty, jimiž do vyhlazovacích táborů odjelo 25 267 gelgických izraelitů.

Nechte si ukázat starou bruselskou židovskou čtvrť, Velkou synagogu, památníky transportů a také židovské muzeum, dokumentující pestrý život různorodých židovských skupin vždy kosmopolitního velkoměsta.

 

 

...příběhy v souvislostech.