VILNIUS

 

 
 
KRAKÓW PAPIESKI
 
Po stopách Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II.
 
Zažijte Krakov optikou životního příběhu Karola Józefa Wojtyły, krakovského studenta, dělníka, kněze, biskupa, arcibiskupa a římského papeže.
Podívejte se do míst, kde za studií navštěvoval přednášky z polonistiky, kde úřadoval jako arcibiskup a kde pobýval i za svých papežských návštěv, díky čemuž vzniklo legendární papežské okno.
Zjistěte, kde se nacházejí papežské lyže a turistická výbava nebo papežské dary.
Nahlédněte do baziliky, kde měl Karol Wojtyła primici a byl pak vysvěcen na biskupa nebo zajděte k domu, kde bydlel se svým otcem po příchodu do svého osudového města. 

 

 

VILNIUS VELKOKNÍŽECÍ 

 

Více než půl milionová metropole Litvy je pro nás neoodělitelně spjatá s velkoknížecím rodem Jagellonců, kteří na konci 15. století usedli na český královský trůn.

Jejich předek, slavný Jogalla, měl ovšem výrazné průchodce Mindaugase a Gediminase, kteří toho pro Litvu i pro samotný Vilnius mnoho vykonali. 

Poznejte hmatatelné pozůstatky vlády těchto panovníků, podívejte se na jejich středověký hrad i renesanční zámek, zjistěte, kde bývali korunování a pohřbíváni.

Podívejte se také, kde úřaduje současná hlava státu, projděte kampus nejstarší litevské univezity založené velkoknížete Stefanem Bathorym, zjistěte, kde hostili amerického prezidenta Bushe nebo královnu Alžbětu II. a ukážu Vám také, kde uctívají ostatky litevského kralevice sv. Kazimíra nebo zázračný obraz Panny Marie Milosrdné. 

 
 

VILNIUS ŽIDOVSKÝ 

 

Jedna z největších židovských komunit ve východní Evropě kdysi žila v hlavním litevském městě. Po 700 let své přítomnosti se jí za pomoci celé řady učenců a rabínů podařilo vytvořit bohatou kulturní diverzitu, díky čemuž si Vilnius vysloužil přezdívku Jeruzalém severu.

Pojďte se toulat uličkami malého a velkého ghetta a podívejte se mimo jiného na rabínský dům, lokaci zaniklé velké synagogy i na synagogy přeživší, do Centra tolerance, muzea holocaustu, k rodnému domu slavného talmudisty Ha-ga'on rabiho Elijahu ben Šlomo, nebo na místa, kde vyrůstal slavný rabín Šabtaj ha-Kohen, zvaný Šach, pozdější hlava židovské komunity v moravském Holešově.  

 
 
 

VILNIUS SOVĚTSKÝ 

 

I když by Litevci nejraději tuto etapu svých dějin vymazali, učinit tak nelze a díky jejímu varovnému odkazu je naopak velmi důležité, aby se se všemi svými aspekty připomínala.

Proto se i Vy na dvě hodiny vraťte do 80. let a projděte se po bývalém Leninově prospektu a náměstí, odhalte pozůstatky barikád z bojů o nezávislost v roce 1991, zavítejte k televizní věži, kde se za nezávislost Litvy umíralo a podívejte se také, kde sídlila vilniuská pobočka sovětské KGB, která si vedla složku na každého obyvatele.

Pokud tohoto retra nebudete mít dost, můžete poobědvat ve stylové restauraci sovětského střihu. 

 

...příběhy v souvislostech.