KRAKÓW

 
 
KRAKÓW PAPIESKI
 
Po stopách Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II.
 
Zažijte Krakov optikou životního příběhu Karola Józefa Wojtyły, krakovského studenta, dělníka, kněze, biskupa, arcibiskupa a římského papeže.
Podívejte se do míst, kde za studií navštěvoval přednášky z polonistiky, kde úřadoval jako arcibiskup a kde pobýval i za svých papežských návštěv, díky čemuž vzniklo legendární papežské okno.
Zjistěte, kde se nacházejí papežské lyže a turistická výbava nebo papežské dary.
Nahlédněte do baziliky, kde měl Karol Wojtyła primici a byl pak vysvěcen na biskupa nebo zajděte k domu, kde bydlel se svým otcem po příchodu do svého osudového města. 

 

 

KRAKÓW KRÓLEWSKI 

 

Ukážu vám draka, který pojídal krakovské dívky a princezny.

Zavedu vás do nejvýznamnější polské katedrály s hroby polských králů a na nádvoří zámku, odkud vládli zemi.

Dozvíte se, kde se mohl zrodit dobrý voják Švejk a kde narazíte na osobní věci papeže jana Pavla II.

Objasním, co spojuje olomoucké a krakovské stavby a uvidíte první polský barokní kostel, v němž byl zaživa pohřben jeho zakladatel.

Spatříte také jednu z nejvýznamnějších křesťanských relikvií - tzv. Turínské plátno, zavedu vás na největší středověké náměstí v Evropě, na němž se ukrývá největší gotický oltář na světě.

Potkáte se s Leonardem Da Vincim a dotknete se jeho šifry, abyste na závěr ještě zjistili, kam chodil do školy Mikoláš Koperník.

 

 

 

KRAKÓW PAPIESKI 

Po stopách Karola Wojtyły - sv. Jana Pavla II.


Zažijte Krakov optikou životního příběhu Karola Józefa Wojtyły, krakovského studenta, dělníka, kněze, biskupa, arcibiskupa a římského papeže.

Podívejte se do míst, kde za studií navštěvoval přednášky z polonistiky, kde úřadoval jako arcibiskup a kde pobýval i za svých papežských návštěv, díky čemuž vzniklo legendární papežské okno.

Zjistěte, kde se nacházejí papežské lyže a turistická výbava nebo papežské dary.

Nahlédněte do baziliky, kde měl Karol Wojtyła primici a byl pak vysvěcen na biskupa nebo zajděte k domu, kde bydlel se svým otcem po příchodu do svého osudového města. 

 

 

KRAKÓW ŻYDOWSKI 

Nechte se zavést do města ve městě, do unikátního mikrosvěta, který ve východní části Kazimierze jako sousedé křesťanských obyvatel po staletí vytvořili krakovští příslušníci židovského vyznání. 

Seznamte se se specifiky židovského života, vymezenými např. vlastnímím kalendářem, stravovacími návyky, jedinečnými tradicemi nebo pohřebními rituály a funerálními symboly.

Na pozadí synagog, tajemných uliček i malebných plácků v městě Kazimierz a pozdějším židovském ghettu Podgórze si budeme vyprávět pohnuté životní příběhy místních izraelitů, které vyvrcholily obdobím holocaustu, kdy se spojily s osudem podnikatele Oscara Schindlera, což připomíná známý film, jehož autentické natáčecí lokace také neuniknou naší pozornosti.

 

 

KRAKÓW CZESKI 

 

Těžko byste za hranicemi hledali město, které je nám Čechům svou historií tak blízké, jako to je v případě Krakova.

Celé to začíná už v 9. století jeho příslušností k Velkomoravské říši a pokračuje potom dynastickými vazbami mezi panovnickými rody nebo rozsáhlou obchodní a kulturní výměnou přes hranici Zemí koruny české a Polského království.

Seznamte se s českými manželkami polských panovníků a jejich fundátorskými počiny, vydejte se po stopách misionářského působení sv. Vojtěcha, tulácké anabáze Jaroslava Haška nebo si připomeňte velkolepou svatbu římskoněmeckého císaře a českého krále Karla IV.

 

 

POKLADY KRAKOVSKÝCH CHRÁMŮ 

 

Od roku 966 je Polsko oficiálně křesťanskou zemí. Právě tehdy se první kníže Mieszko nechal pokřtít. Už víc než tisíc let tak v zemi vznikají křesťanské chrámy; ty nejslavnější a nejvýzhnamnější stojí v bývalém hlavním městě země.

Nechte si ukázat kostel sv. Michala na Skalce s jeho národním panteonem, wawelskou katedrálu s konfesí sv. Stanislava, kostel sv. Petra a Pavla jako jedinečnou ukázku raného baroka, dominikánský kostel se slavnou kaplí sv. Jacka, františkánský kostel s replikou Turínského plátna a mariánský kostel s unikáním oltářem Veita Stosse.

 

 

KRAKOVSKÉ LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ ZNAMENÍ 

 

Bylo by divné a zvláštní, kdyby město s tak bohatou historií nemělo podobně bohatou zásobárnu příběhů legendárních.

Podívejte se na Kraków trochu jinou optikou a hledejte jeho domovní znamení. Narazit můžete na například na ještěry, beránka, stříbrnou orlici, veverku, páva, červeného raka nebo tři zvony.

Nechte si u toho vyprávět pověsti o králi Krakovi, wawelském drakovi, o Lajkonikovi, o krakovské čakře, nebo o začarovaných holubech. 

 

 

VŠICHNI SVATÍ KRAKOVA 

Nejsvětější město střední Evropy
 

I když Kraków není typickým poutním místem a v Polsku v tomto směru hrají prim Częstochowa nebo Gniezno, těžko se s bývalým královským a hlavním městem země mohou rovnat co do počtu světic a světců, jejichž ostatky jsou v dané lokalitě uchovávány a po staletí uctívány.

Vydejte se po stopách královny sv. Jadwigy, biskupa sv. Stanisława ze Szczepanowa, osvětimského mučedníka Maxmiliána Kolbeho, dominikánského misionáře Jacka Odrovantia nebo papeže Jana Pawła II.

Navštivte wawelskou katedrálu, chrám Nejsvětější Trojice, kostel sv. Františka z Assisi a zjistěte třeba také, kdo to byla blahoslavná Žofie Česká nebo svatá Faustyna Kowalská.

 

 

...příběhy v souvislostech.