FIRENZE

 
 
 
 
ŘÍM ANTICKÝ
Senatus Populusque Romanus
 
Svět caesarů, tribunů, praetorů, konzulů, gladiátorů, paricijů, plebejů i otroků Říma znovu ožívá.
Téměř 28. století historie Říme...
Ideje i architektura, která se ve středověku i novověku mnohokrát reinkarnovala do moderních stavebních stylů, slohů a forem. Vše začíná v Římě.
My zy začneme u Circa Maxima, abychom pod Palatinem minuli císařská fóra a ukázali si, jak naši antičtí předkové bydleli, jak se bavili, jak nakupovali, kde se soudili a vyznávali svá božstva. Ukážeme si místa zasedání senátu, včetně toho, kde zavraždili Gaia Julia Caesara, projdeme se po nejstarším římském mostě, shlédneme nejstarší divadlo a mimo jiných nevynecháme ani Pantheon, rafinovaně skrytý Dominiciánův stadion nebo mauzolea císařů Hadriana a Augusta. 

 

FLORENCIE UMĚLECKÁ 


Florencie je nevyčerpatelnou pokladnicí historických památek, uměleckých děl a předmětů, originální architektury, především renesanční, jejíž první projevy se díky jednomu Florenťanovi začínají projevovat už na začátku 14. století. Projděte si toskánskou metropoli a připomeňte si odkaz takových osobností, jakými byli Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, Lorenzo Ghiberti, Filippo Bruneleschi,  Benvenuto Cellini, Michelangelo Buonarroti, nebo i figury ze světa "neuměleckého", jako nepř. Galileo Galilei, Amerigo Vespucci nebo Nicolló Machiavelli.  

 

 

FLORENCIE MEDICEJSKÁ 

 

Po 300 let ovlivňovala veškeré dění ve Florencii a později v celém Toskánsku bankéřská rodina Medici. Za jejím vzmachem sice stály nemalé peníze, úplatky, nebo i vraždy, ale i přesto, nebo možná/snad právě proto se jejich rezidenční město stalo jedním z nejdůležitějších evropských center počátku novověku.

Podívejte se na svatební obelisk Cosima II., rezidence rodu v podobě paláců Medici-Riccardi, Vecchio a Pitti, sochy Giovanniho delle Bande Nere nebo Cosima I., stejně jako na pohřební Medicjeské kaple.

Zjistěte, jaký byl jejich původ, co se skrývá za jejich znakem, tzv. medicejskými koulemi, co měli společného s našimi zeměmi a proč se vůbec jejich poslední velkovévoda za každou cenu snažil naučit česky...

 

 

FLORENCIE ANTICKÁ 

Veni, Vidi, Vici Firenze! 

 

Poznejte málo popsanou, zveřeňovanou, propagovanou stránku historie - její antickou milost, počínající jejím slavným založením na pravém břehu řeky Arno konzulem Gaiem Iuliem Caesarem roku 59 před naším letopočtem. 

Colonia Florentia, věrná svému názvu, začala velmi rychle vzkvétat a z vojenského tábora se brzy přetvořila v prosperující obchodní centrum. 

Pojďte v ulicích dnes už naprosto jiného města vypátrat, kudy do Florentie vedla hlavní cesta, kde se rozprostíralo fórum, kam obyvatelé chodili uctívat bohyně Junonu a Minervu a kudy procházlo cardo a decumanus.

Taky vám ukázu místo římských lázních, objevíme přesnou polohu anfiteátru, jeden dochovany si představíme ve Fiesole a navíc vám i prozradím, kde si antičtí Florenťané zřídili fullonicu a k čemu jim sloužila.

 

 

SLAVNÉ FLORENTSKÉ SOCHY 

Příběhy vytesané do kamene, odlité z bronzu.

 

Grandiozní glyptotéka v plenéru - tak bychom směle mohli nazvat toskánskou metropoli. Napoprvé je možné Florencii shlédnout, napodruhé ji zažít. A taky se podívat více pod povrch. Slavná umělecké díla nejen prezentovaná jejich ještě slavnějšími autory, ale v tomto případě osudy a příběhy zobrazovaných, ať už jde o figury a výjevy mýtické, legendární, nebo skutečné.

Připomeňte si, jak to vlastně bylo s Davidem a Goliášem, Perseem a Medusou, Héraclem a Kákem, proč byly uneseny Sabinky, kdo byl vlastně sv. Jiří nebo sv. Marek a další staro a novozákonní příběhy.

Vzpomeneme pochopitelně i na autory zmiňovaných děl: na Michelangela, Benvenuta Celliniho, Baccia Bandinelliho, Giambolognu nebo Donatella.

 

 

PO STOPÁCH MONY LISY 

 

I když obličej Mony Lisy patří k nejznámějším tvářím historie, jen málo kdo Vám dokáže říct, kým vlastně byla, kde žila a jak žila.
O záhandé portrétní malbě byly vydány desítky, možná stovky knih, ale jen málo textů bylo napsáno o skutečné ženě, která se při pózování Leonardovi na Vincimu tak záhadně usmívala.

Vypravte se se mnou odhalit reálným život legendární dámy, Florenťanky Lisy Giocondo.

Ukážu Vám, kde se jako Lisa Gherardini narodila, kde byla pokřtěna, kde strávila dětství, kam se přestěhovala po svatbě a kde vychovávala své děti, stejně jako se dozvíte, kde vznikal slavný Da Vinciho obraz, kde se nachází rodinná hrobka Gherardiniů a taky kde Lisa strávila závěr svého života a kam byla pochována.  

 

 

FLORENCIE ŽIDOVSKÁ 

 

Pro mnohé může být překvapení, že i ve Florencii je možné setkat se pestrou židovskou historií, která se odehrávala jaksi paralelně s včeobecně známou "velkou" historií hlavního města Toskánska. 

Tento příběh má jádro už v antické osadě Florentia a ostrou hranou protíná středověk, kdy ve 13. století existuje už tisícičlenná židovská komunita; třetí největší v Itálii po Římě a Milánu.

Odtud už byl jen kousek do "zlaté éry" Lorenza I. Medicejského, zvaného Il Magnifico, který podporoval nejen da Vinciho a Michelangela, ale také celou řadu židovských učenců a filozofů, kteří přicházeli z celé země na Lorenzův dvůr.

Podívejte se na místa dávných i současných synagog, zaniklého židovského osídlení i ghetta, do areálu starého izraelitského hřbitova nebo i na cenná umělecká díla, která nám připomínají starozákonní příběhy.

 

...příběhy v souvislostech.